Investointi­hankkeet

Etusivu 9 Yhteisöille 9 Investointihankkeet

Investoinnit

Yleishyödyllisten investointihankkeiden avulla Kyrönmaalla on kunnostettu ja laajennettu useita asukkaiden viihtyvyyttä ja yhteisöllisyyttä nostattavia kohteita. Investointihankkeilla voidaankin konkreettisesti parantaa maaseudun palveluja ja kehittää elinympäristöä.

Yleishyödyllisillä investoinneilla ei voida tukea kunnan tai valtion vastuulla olevien lakisääteisten toimien rahoittamista. Investoinnin tarkoituksena on parantaa ja täydentää palveluita lisäämällä toimijoiden välistä yhteistyötä ja kokeilemalla uusia toimintamalleja

Tällä rahoituskaudella tuettavissa investointihankkeissa korostuvat maaseutuohjelman mukaisesti ilmastonmuutoksen torjunta ja siihen sopeutuminen. Konkreettisia esimerkkejä ovat erilaisten liikunta-, harrastus- tai yhteistilojen hankkiminen, korjaaminen tai laajentaminen. Mahdollisia ovat myös yhteisten koneiden, laitteiden ja kaluston tai reitistöjen hankkiminen, korjaaminen tai laajentaminen.

Hankkeilla voidaan parantaa ympäristöä, kuten yhteisen tilan energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöönottoa, sekä edesauttaa maisemanhoitoa tai luonnon monimuotoisuutta. Muita mahdollisia investointeja ovat vesihuoltoinvestoinnit sekä digitalisaatiota hyödyntävät tai turvallisuutta edistävät toimet. Yleishyödyllistä investointitukea voi hakea sekä aineellisiin että aineettomiin investointeihin. Tärkeää on, että investointikohteet ovat avoimesti asukkaiden hyödynnettävissä.

Uutena mahdollisuutena yhdistysten liiketoiminta­investointien tukeminen

Tässä voi olla kyse esim. jonkin palvelun käynnistämisestä alueelle. Tukea myönnetään vähämerkityksisenä tukena eli de minimis -tukena. Tukiprosentti on 40 %.

Tuen kohteena ovat maaseudun palveluja tukevat investoinnit, joilla on merkitystä maaseudun palveluiden säilymisessä tai uudenlaisten järjestämistapojen kehittämisessä. Tuki ei saa vääristää kilpailua. Tuki voi kohdistua esimerkiksi kyläyhdistysten liikuntavälineiden vuokraukseen, leirintäalueeseen, kuntosaliin, ruokapalvelujen tarjoamiseen ja majoitustoimintaan vaikkapa kylätalolla. Tukea voidaan myöntää siinä tilanteessa, jos tällaista toimintaa tavanomaisesti tarjoavaa yritystä ei alueella ole.

Hanketyypit

Investointeja voi toteuttaa joko pienhankkeena tai tavanomaisena hankkeena.

Pienhankkeet

  • Budjetti 1000-8000 €
  • Yleishyödylliset investoinnit, tuki max 65 %
  • Liiketoimintainvestoinnit, tuki max 40 %
  • Kevyemmät haku- ja maksatusprosessit.

Isommat hankkeet

  • Tuki max 180 000 €
  • Yleishyödylliset investoinnit, tuki max 65 %
  • Liiketoimintainvestoinnit, tuki max 40 %

Hankkeiden hakemisesta

Investoinnit voivat olla eri kokoisia. Pienhankkeilla voidaan tukea investointeja, joiden budjetti on 1 000–8 000 €. Näiden haku- ja maksatusprosessit ovat yksinkertaisemmat kuin kooltaan suuremmissa hankkeissa.

Suuremmissa hankkeissa Yhyreksen tuki voi olla maksimissaan 180 000 €. Tällöin hankkeen tulee vastata kokonaisuudessaan Yhyreksen strategian painopisteitä ja valintakriteerejä. Yleishyödyllisten investointihankkeiden maksimitukiprosentti 65 ja liiketoimintainvestointien 40.

Omarahoitus voi olla rahaa ja/tai talkoita hankkeen hyväksi. Talkootuntien tulee olla konkreettisesti hanketta eteenpäin vievää ja sellaista, mistä muuten maksettaisiin palkkaa. Talkootyö ei saa edellyttää erityistä ammattitaitoa. Hanketta valmistellessasi, mieti siis mistä saat hankkeen oma- ja väliaikaisrahoitukset. Väliaikaisrahoitusta on mahdollista tiedustella Isonkyrön ja Laihian kunnilta tai Vaasan kaupungilta Vähänkyrön osalta.

Investointihankkeet haetaan Hyrrästä. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan investoinnin kokoon suhteutetut rakentamisen asiakirjat, kuten rakennuspiirustukset ja –luvat.

Lue lisää tarvittavista liitteistä Yhteisöille -sivulta. Hyrrä ohjaa hakemuksen laadinnassa ja tarvittavien liitteiden lisäämisessä. Hyrrä-tunnukset luodaan Suomi.fi -palvelussa. Hyrrän etusivulla on ohjeita Hyrrän tekniseen käyttöön.

Lisäksi, kun aloitat hakemuksen Hyrrässä, tulee se näkyviin myös Yhyreksen toimiston väelle, jolloin voimme halutessasi kommentoida hakemusta.

Hyödyllisiä valmisteluun liittyviä linkkejä

Hankkeen kustannusarvio ja tuen maksutavat

Hankkeen hakuvaiheessa hakija laatii investointihankkeelle kustannusarvion. Investointihankkeen hyväksyttäviä kustannuksia ovat mm. suunnittelukustannukset, materiaalihankinnat, lupa- ja liittymämaksut, koneet ja laitteet sekä vakuutusmaksut. Käytettyjä koneita ja laitteita voidaan hyväksyä tietyin ehdoin.

Kustannusarvion laatimisen jälkeen valitaan, maksetaanko hanketuki kustannusperusteisesti vai tuotosperusteisesti. Pienhankkeet haetaan maksuun aina tuotosperusteisesti.

Hankkeiden toteuttaminen

Hyväksytty hankesuunnitelma ja tukipäätös ovat tärkeimmät hankkeen toteuttamista ohjaavat asiakirjat. Muista lukea ne huolellisesti ja palauttaa mieleen aika ajoin toteutuksen edetessä.

Hankkeesta viestiminen ja viestintäohjeiden noudattaminen hankkeen aikana on tärkeää. Muistathan tägätä Leader YHYRES somejulkaisuihin, niin jaamme hankkeen kuulumisia myös meidän sometileillä. Lue lisää hankkeen toteuttamisen eri vaiheista Rahoitusta saaneille -sivulta.

Jos hankkeen toteuttamiseen liittyen herää kysymyksiä, olethan yhteydessä Yhyreksen toimistoon!

Hankemaksatuksen hakeminen

Hanketuki haetaan maksuun Hyrrässä.

Hankkeen hakuvaiheessa valittu kustannusmalli ja tuen maksutapa vaikuttavat hankkeen maksuhakemuksen laadintaan sekä tarvittaviin asiakirjoihin ja liitteisiin. Tutustu hankkeiden mahdollisiin kustannusmalleihin ja tuen maksutapoihin.

Olethan yhteydessä Yhyreksen toimistoon ennen kustannusmallin ja maksutavan valintaa, niin katsotaan yhdessä hankkeellenne sopivin vaihtoehto.

Mietityttääkö? Heräsikö kysymyksiä? Kysy meiltä!

Neuvomme mielellämme, joten ota meihin rohkeasti yhteyttä! Yhteisöjen tukiasioissa sinua auttaa:

Vilma Säteri

Hanketukien maksujen hakeminen käynnistynyt

Hanketukien maksujen hakeminen on käynnistynyt Maaseudun hanketukien hakijat voivat nyt hakea tuen maksua hankkeisiin, joihin he ovat saaneet myönteisen tukipäätöksen vuoden 2023 tai 2024 aikana. Maksua haetaan Ruokaviraston Hyrrä-asiointipalvelussa. Näin täytät...

Yhdistyksen ylimääräinen kokous

YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n ylimääräinen kokous YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n ylimääräinen kokous järjestetään toimistolla Loukontie 6, Tervajoki tiistaina 18.6.2024 klo 16.30. Käsitellään PRH:n kehottama sääntömuutos. Tervetuloa!

Haemme kehittämissuunnittelijaa

Tule mukaan kehittämään Kyrönmaata! YHYRES-kehittämisyhdistys ry on Isonkyrön, Laihian ja Vaasan Vähänkyrön paikallinen Leader-ryhmä. Vahvistamme Kyrönmaan elinvoimaa rahoittamalla erilaisia hankkeita ja tukemalla pienyrityksiä. Toteutamme aluekehittäjän tehtävää myös...

Hallituksen kokoukset ja hakemusten jättöpäivät syksyllä 2024

Hallituksen kokoukset ja hakemusten jättöpäivät syksyllä 2024: Kokous ti 3.9.2024 jättöpäivä ma 19.8.2024 Kokous ti 8.10.2024 jättöpäivä ma 23.9.2024 Kokous ti 12.11.2024 jättöpäivä ma 28.10.2024 Kokous ti 10.12.2024 jättöpäivä ma 25.11.2024 Hallitus ottaa...

Yritystukien maksujen hakeminen käynnistynyt

Yritystukien maksujen hakeminen on käynnistynyt Maaseudun yritystukien hakijat voivat nyt hakea tuen maksua hankkeisiin, joihin he ovat saaneet myönteisen tukipäätöksen vuoden 2023 tai 2024 aikana. Maksua haetaan Ruokaviraston Hyrrä-asiointipalvelussa. Näin täytät...

Vuosikokous

YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n vuosikokous Pidämme Yhyreksen vuosikokouksen yhdistyksemme toimistolla. Osoitteessa Loukontie 6, Tervajoki. Ajankohtana tiistai 23.4.2024 klo 19.00. Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä sääntömuutos....

Pienhankkeiden haku on auki!

Pienhankkeiden haku on auki! Paljon kysytty tuki, kokonaisbudjetiltaan 1000 - 8000 euron hankkeisiin, eli pienhankkeisiin on nyt haettavissa. Tukea voi käyttää: Investointihankkeisiin (tuki 65 %), kuten esimerkiksi:- yhteisten välineiden ja laitteiden ostamiseen-...

Vastaa Älykkäät yrittäjyyskylät –yhteistyöhankkeen kyselyyn

Vastaa Älykkäät yrittäjyyskylät –yhteistyöhankkeen kyselyyn! YHYRES-kehittämisyhdistys ry on suunnittelemassa uutta Älykkäät kylät -yhteistyöhanketta Kyrönmaan kylien toiminnan kehittämiseksi. Kyselyn avulla haluamme sinulta tietoa kyrönmaalaisten kylien...

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

YHYRES-kehittämisyhdistys ry. toivottaa hyvää joulunaikaa ja onnellista uutta vuotta 2024!  Ensi viikolla pääsääntöisesti lomailemme, joten vastaamme yhteydenottoihin viiveellä. Välipäivien aikana parhaiten meidät tavoittaa osoitteesta yhyres@yhyres.fi. Kiitos...

Kevään 2024 hakemusten jättöpäivät

Hallituksen kokoukset ja hakemusten jättöpäivät keväällä 2024: 6.2. tai 10.2. hallituksen kokous ja kehittämispäivä 29.1. hakemusten jättöpäivä 19.3. hallituksen kokous 11.3. hakemustan jättöpäivä 23.4. hallituksen kokous ja vuosikokous 15.4. hakemusten jättöpäivä...