Rahoitusta saaneille

Etusivu 9 Rahoitusta saaneille

Tärkeitä huomioita rahoitusta saaneille

Muista perehtyä huolellisesti saamaasi viranomaispäätökseen eli tukipäätökseen – se sisältää sinulle tärkeää tietoa hankkeesi reunaehdoista ja pelisäännöistä!

Kun olet saanut Pohjanmaan ELY-keskuksesta viranomaispäätöksen hankkeesi rahoittamisesta, noudata päätöksessä mainittuja ehtoja, maksumääräystä sekä määräaikoja toteuttaessasi hanketta. Muista aina ottaa ensin yhteyttä Yhyreksen toimistoon, jos sinulla on kysyttävää tai hankesuunnitelmassasi tapahtuu muutoksia.

1. Hankkeen aloittaminen

Voit aloittaa hankkeen toteuttamisen heti Hyrrä-asiointipalvelussa hakemuksen lähettämisen jälkeen. Toteutat hanketta omalla riskilläsi siihen saakka, kunnes saat viranomaispäätöksen. Jos sinulle myönnetään rahoitus, ovat hankkeesi kustannukset tukikelpoisia hakemuksen vireille tulosta, eli lähetyksestä lähtien. Suosittelemme kuitenkin odottamaan viranomaispäätöksen, eli tukipäätöksen saapumista, jotta saat varmuuden tukikelpoisista kustannuksista.

2. Jos hankkeeseen tulee muutoksia

Keskustele aina mahdollisista muutoksista ensin Yhyreksen kanssa. Jos muutos on merkittävä, siitä tehdään muutoshakemus. Kun olet lähettänyt muutoshakemuksen Hyrrä-asiointipalvelussa, kustannuksia voi syntyä muutoksen osalta omalla riskilläsi. Muutos tulee kuitenkin voimaan vasta, kun olet saanut muutospäätöksen ELY-keskuksesta. Eli vasta muutospäätöksen saatuasi on varmaa, että muuttuneet kustannukset ovat tukikelpoisia!

3. Viestintä

Sinun tulee viestiä tuesta viestintäohjeen mukaisesti esim. hankkeen mahdollisilla verkkosivuilla, sosiaalisen median kanavilla ja muussa viestintämateriaalissa. EU:n ja YHYRES-kehittämisyhdistyksen rooli rahoittajana tulee käydä ilmi, muuten rahoitustasi voidaan leikata. Lisäksi tietyn kokoisissa hankkeissa edellytetään, että viestit hankkeen rahoituksesta tiedotuskyltillä tai -julisteella.

4. Verkostoidu

Hankerekisterissä voit selailla muita YHYRES-kehittämisyhdistyksen tai muiden Leader-ryhmien rahoittamia hankkeita. Tiedot hankerekisteriin tulevat Ruokaviraston hallinnoimasta tietojärjestelmästä ja päivittyvät kerran vuorokaudessa. Jos olet hankevetäjä, voit päivittää ja täydentää oman hankkeesi tietoja rekisteriin.

5. Hankkeen loppuraportti

Hankkeen loppuessa sinun tulee tehdä loppuraportti hankkeesta ja täyttää seurantatiedot Hyrrä-asiointipalvelussa. Loppuraporttiin tehdään yhteenveto koko hankkeen toiminnasta ja tuloksista sekä arvioidaan hankkeen tavoitteiden toteutumista ja vaikuttavuutta. Tarkemmat ohjeistukset löydät tukipäätöksestä ja Hyrrästä.

Hankkeen kustannusten kohtuullisuus

Yleishyödyllisten hankkeiden kustannusten tulee olla tarpeellisia ja kohtuullisia. Tuen myöntäjän on varmistettava hankkeen kokonaiskustannusarvion kohtuullisuus ennen tuen myöntämistä tai viimeistään ennen tuen maksamista (eli ensimmäinen maksatuksen yhteydessä). Hankkeissa, joihin sisältyy rakentamista, eikä hankintaan sovelleta julkisista hankinnoista annettua lakia, kustannusten kohtuullisuuden arvioinnissa voidaan käyttää viitekustannuksia. Pohjanmaan ELY-keskuksessa rakentamisasiantuntija laskee oman arvionsa mukaan viitekustannukset sille, mitä kohtuuhintainen rakentaminen kustantaisi.

Jos viitekustannuksia ei ole käytettävissä, tuen hakijan tulee toimittaa yli 3 000 euron suuruisissa hankinnoissa selvitys tavanomaisesta hintatasosta, eli riittävä määrä tarjouksia (vähintään 3 tarjousta tulee pyytää) tai muu selvitys, jonka perusteella kustannusten kohtuullisuus on mahdollista arvioida. Tavanomaisella hintatasolla tarkoitetaan tavaran- tai palveluntoimittajien yleisesti käyttämiä hintoja. Kustannusten kohtuullisuutta voidaan arvioida esimerkiksi täyttämällä Ruokaviraston sivuilta ladattava hintavertailulomake.

Hankkeessa syntyneet tulot

Hankkeilla voi olla hankesuunnitelmassa myös hankkeelle kuuluvia tuloja. Alle 50 000 euron (kokonaiskustannukset) hankkeissa syntyneitä tuloja ei tarvitse ottaa huomioon hankkeen kustannusarvioon tai maksatukseen. Hankesuunnitelmassa on kuitenkin hyvä kertoa, mikäli hanke tulee mahdollisesti saamaan tuloja. Silloin hankkeen aikana syntyneet tulot voidaan käyttää hankkeen yksityiseen rahoitusosuuteen. Yli 50 000 euron hankkeissa tulot täytyy huomioida sekä budjetissa että maksatuksissa.

Hankkeen tuloja ovat hankkeen toteuttamiseksi hankittujen tavaroiden ja palvelujen sekä hankkeen tuotosten myynnistä saadut tulot sekä hankkeen hyödykkeistä ja toimitiloista saadut käyttökorvaukset. Esimerkiksi hankkeen järjestämälle opintomatkalta kerätty osallistumismaksu voidaan määritellä hankkeen tuloksi. Hankkeen tulot vähennetään hyväksyttävistä kustannuksista maksettavan tuen määrää laskettaessa. Huomioon otetaan tulot, jotka tuen saaja on saanut hankkeen toteuttamisaikana.

Mikäli olet jostain epävarma, etkä löydä tietoa hankkeesi tukipäätöksestä, olethan yhteydessä Yhyreksen toimistoon!

Vuosikokous

YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n vuosikokous Pidämme Yhyreksen vuosikokouksen yhdistyksemme toimistolla. Osoitteessa Loukontie 6, Tervajoki. Ajankohtana tiistai 23.4.2024 klo 19.00. Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä sääntömuutos....

Pienhankkeiden haku on auki!

Pienhankkeiden haku on auki! Paljon kysytty tuki, kokonaisbudjetiltaan 1000 - 8000 euron hankkeisiin, eli pienhankkeisiin on nyt haettavissa. Tukea voi käyttää: Investointihankkeisiin (tuki 65 %), kuten esimerkiksi:- yhteisten välineiden ja laitteiden ostamiseen-...

Vastaa Älykkäät yrittäjyyskylät –yhteistyöhankkeen kyselyyn

Vastaa Älykkäät yrittäjyyskylät –yhteistyöhankkeen kyselyyn! YHYRES-kehittämisyhdistys ry on suunnittelemassa uutta Älykkäät kylät -yhteistyöhanketta Kyrönmaan kylien toiminnan kehittämiseksi. Kyselyn avulla haluamme sinulta tietoa kyrönmaalaisten kylien...

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

YHYRES-kehittämisyhdistys ry. toivottaa hyvää joulunaikaa ja onnellista uutta vuotta 2024!  Ensi viikolla pääsääntöisesti lomailemme, joten vastaamme yhteydenottoihin viiveellä. Välipäivien aikana parhaiten meidät tavoittaa osoitteesta yhyres@yhyres.fi. Kiitos...

Kevään 2024 hakemusten jättöpäivät

Hallituksen kokoukset ja hakemusten jättöpäivät keväällä 2024: 6.2. tai 10.2. hallituksen kokous ja kehittämispäivä 29.1. hakemusten jättöpäivä 19.3. hallituksen kokous 11.3. hakemustan jättöpäivä 23.4. hallituksen kokous ja vuosikokous 15.4. hakemusten jättöpäivä...

Hyrrän käyttö- ja maksukatkot 2024

Hyrrä-asiointijärjestelmän käyttökatkot keväällä 2024: JÄRJESTELMÄPÄIVITYKSETSeuraavaa järjestelmäpäivitys Hyrrässä on  tiistaina 12.3.2024 klo 14:45 alkaen. Päivytyksessä viedään tuotantoon uusia ominaisuuksia sekä erilaisia korjauksia. Päivityksessä viedään...

Jouluilta ja Avoimet Ovet 7.12.2023

Tervetuloa Yhyreksen Jouluiltaan / Avoimiin Oviin! Torstaina 7.12.2023 klo 17-19. Jouluillassa on kahvi- ja glögitarjoilu, jonka lisäksi on mahdollista osallistua askarteluun Taitokeskus Villavintin opastuksella. HUOM! Askartelutarvikkeiden hinta kerätään...

Hyrrässä käyttökatko 10.-14.11.2023

Hyrrä-asiointijärjestelmässä käyttökatko! Ruokaviraston asiointi- ja viranomaispalveluissa on käyttökatko, joka alkaa perjantaina 10.11.2023 kello 8 ja päättyy tiistaina 14.11.2023 kello 00. Katko kestää suunnitellusti viisi päivää, mutta Ruokavirasto kehottaa...

Digiturvallisuus -ilta 21.11.2023

Tervetuloa Digiturvallisuus -tilaisuuteen! Milloin?Tiistaina 21.11.2023 klo 14. Missä?Isonkyrön valtuustosaliKunnanvirastoPohjankyröntie 136, 61500 Isokyrö.   Tilaisuus koostuu: Esittäytymiset:MikäDigi –hanke, Yhyreksen Kyrönmaa kylät kasvuun -hanke ja Isonkyrön...

Uudet nettisivut on julki!

Yhyreksen uudet nettisivut on nyt julkaistu! Käy tutustumassa nettisivuillamme esimerkiksi: Uuden rahoituskauden tukimahdollisuuksiin, Yhyreksen toimintaan ja tapahtumiin, Yhyreksen hallitukseen, Nuoriso-Leader -rahoitukseen ja nuorten toimintaan Kyrönmaan kyliin, ja...