Yrityksille

Etusivu 9 Yrityksille

Meillä Kyrönmaalla vallitsee vahva yrittäjyys-identiteetti

Olemme pohjalaiseen tapaan yrittäjähenkistä ja reilua porukkaa. Yhyres toimii yrittäjän tärkeimpänä kumppanina, kun toiveessa on yrityksen toiminnan kehittäminen – tai yrittäjyyden kokeilu. Tarjoamme yrittäjille ja yrittäjäksi aikoville monenlaista tukea ja neuvontaa liiketoiminnan kehittämiseen. Rahoitamme yrityksiä EU:n maaseuturahoituksen kautta. Lisäksi autamme yrittäjiä löytämään yhteistyökumppaneita ja verkostoitumaan muiden alueen yrittäjien kanssa. Kannustamme niin uusien yritysten perustamiseen, kuin myös alueella jo olevien yritysten kehittämiseen – ylpeänä siitä, että Kyrönmaa on paras paikka yrittää!

Kehittämistä Yhyreksen strategian mukaan

Maaseuturahoituksen myöntämistä varten jokaisessa Leader-ryhmässä on laadittu oma paikallinen kehittämisstrategia, jossa määritellään, minkälaiseen kehittämiseen rahoitusta myönnetään. Strategia on laadittu yhdessä alueen asukkaiden kanssa. Paikalliset ovat parhaita asiantuntijoita siinä, minkälaista kehittämistä alueellamme tarvitaan. Tutustu tarkemmin Yhyreksen kehittämisstrategiaan, jossa ”YHYRES vahvaa yrittäjyyttä” on yksi strategian painopisteistä.

Kun toteat yrityksessäsi kehittämistarpeen, oli se sitten uuden toimintamallin kokeilu tai laiteinvestointi, tee alustava kustannusarvio ja määrittele, mitä haluat hankkeella saavuttaa. Ajan tasalla oleva liiketoimintasuunnitelma on yrittäjän tärkein tienviitta!

Leader-ryhmän kautta haettavia
yritystukia ovat mm.

 • Investointituki
 • Käynnistystuki
 • Kehittämistuki
 • Tuki omistajanvaihdokseen

Lisäksi yrittäjät voivat yhdessä toisten yrittäjien ja kehittämisorganisaatioiden kanssa kehittää oman toimialansa kannattavuutta yhteistyöhankkeella tai yritys– ja viljelijäryhmähankkeella.

Lisätietoja tukimuodoista löydät Ruokaviraston sivuilta.

Tukea voi saada:

 • Kyrönmaalla (Isokyrö, Laihia, Vaasan Vähäkyrö) sijaitseva yritys
 • yritys, joka ei toimi pelkästään paikallisilla markkinoilla
 • pääsääntöisesti enintään 5 henkilötyövuotta työllistävä yritys
 • aloittava tai toimiva yritys
 • maatalouden kokeiluun
 • hakijana voi olla luonnollinen henkilö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö tai osuuskunta.

Tuen ulkopuolelle pääsääntöisesti jäävät toimialat:

Kannattavuussyistä sekä kilpailua vääristävien vaikutusten välttämiseksi Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueella jäävät pääsääntöisesti seuraavat toimialat ja toimenpiteet tuen ulkopuolelle:

 

 • liikenne ja kuljetus, lukuun ottamatta päällysrakenteet bioenergia-alalla
 • vähittäis-, tukkukauppa ja maahantuonti
 • henkilökohtaiset palvelut paikallisilla markkinoilla (esim. parturit, kampaamot, hierojat ja kauneushoitolat)
 • maanrakennustoimiala
 • rakennustoimiala mukaan lukien LVI ja sähkö, jos yrityksen toiminta käsittää ainoastaan urakointia
 • ravitsemistoiminta, kuten kahvilat, baarit ja lounasravintolat (paitsi, jos toiminta liittyy matkailuun)
 • kuljetuskalusto, mm. traktorit ja maanrakennukseen käytettävät koneet
 • autohankinnat
 • vuokraustoiminta (lukuun ottamatta matkailuun liittyvää vuokraustoimintaa)
 • alle 10 hevospaikan hevos- ja ravitallit.

Tukihakemukseen tarvitaan ainakin

(vaihtelee tukityypin mukaan):

 • Liiketoimintasuunnitelma (mm. toiminta-ajatus, liikeidea).
 • Toimenpidesuunnitelma (kuvaus liiketoiminnan kehittämisestä, suunnitellut toimenpiteet haettaessa perustamistukea).
 • Hankkeen toimenpiteiden kustannusarvio.
 • Selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta.
 • Rakennushankkeissa suunnitelma-asiakirjat sekä tarvittavat viranomaisluvat.
 • Hankintojen hintatason selvitys tai kilpailutusasiakirjat (vähintään kolme tarjousta tai muu selvitys kustannusten kohtuullisuudesta yli 3000 e menevistä hankinnoista).

Hakemusta täytettäessä Hyrrä ohjeistaa tukityypin mukaiset tarvittavat liitteet. 

Maksatukseen tarvitaan ainakin

(vaihtelee tukityypin mukaan):

 • Kirjanpidon pääkirja, josta näkyy hakemukseen sisällytetyt kustannukset (maksuhakemuslomakkeelle kirjotetun kustannussumman pitää täsmätä kirjanpitomerkintöjen kanssa).
 • Kopiot laskuista.
 • Kopiot maksutositteista, esimerkiksi tiliotteista.
 • Hintavertailutiedot, mikäli maksujaksolla on tehty hintavertailua edellyttäviä hankintoja ja hintavertailutietoja ei ole toimitettu jo tukihakuvaiheessa (yli 3000 menevät hankinnat).
 • Poikkeuksena on kertakorvaus-kustannusmalli, jossa maksuhakemuksen liitteeksi tarvitaan ainoastaan sellaiset asiakirjat, joilla voidaan osoittaa hankkeen osien valmistuminen.

Tarkemmat ohjeistukset lukevat tukipäätöksessä.

Näin haet yritystukea

1. Ota yhteyttä

Kun sinulla on idea yrityksen perustamisesta tai kehittämisestä, ole yhteydessä Yhyreksen toimistoon. Keskustellaan yhdessä, miten kannattaa edetä.

l

2. Valmistele suunnitelmaa

Laadi hankesuunnitelma, kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma. Ota suunnittelussa huomioon Yhyreksen yritystuille tarkoitetut valintakriteerit ja strategia, sillä ne vaikuttavat rahoituspäätökseen.

3. Täytä hakemus Hyrrään

Hakemus tehdään sähköisesti Hyrrä-asiointipalvelussa. Hyrrään kirjautumiseksi, sinun tulee hakea oikeat Suomi.fi –tunnukset. Täytä hakemus ja lisää tarvittavat liitteet. Tarvittaessa neuvomme hakemuksen täyttämisessä. Hakemus tulee heti lähetyksen jälkeen vireille, jonka jälkeen hankkeen voi aloittaa omalla riskillä. Tätä ennen hanketta ei saa aloittaa. Lue lisää hakemisesta Ruokaviraston sivuilta

Z

4. Päätöskäsittely

Yhyreksen hallitus käsittelee hakemuksen ja tekee siitä päätösesityksen. Hakemuksia käsitellään kuukausittain. Päätöksen jälkeen hakemus lähetetään ELY-keskukseen, jossa siihen tehdään laillisuustarkastus ja viranomaispäätös (tukipäätös).

5. Hankkeen toteuttaminen

Saat tukipäätöksen Hyrrään – perehdy siihen huolellisesti. Tämän jälkeen on varmaa, mitkä hankkeen kustannuksista ovat tukikelpoisia, ja siksi on hyvä odottaa päätöstä. Hankkeen käynnistyessä pidetään yhteinen aloituspalaveri. Toteuta hanke suunnitelman ja määräaikojen mukaisesti. Mahdollisissa muutostarpeissa ole etukäteen yhteydessä Yhyreksen toimistoon. Muista myös viestiä hankkeesta ohjeistuksen mukaisesti!

6. Maksatuksen hakeminen

Päätöksessä on ohjeistus maksatuksen hakemiseen. Maksatusta haetaan vähintään kerran vuodessa Hyrrässä. Löydät ohjeet maksun hakemiseen tarvittavista liitteistä samastasi viranomaispäätöksestä. Esimerkkejä tarvittavista liitteistä voit tarkastella ylempää tätä sivua. Mikäli sinulla on kysyttävää, olethan yhteydessä Yhyreksen toimistoon.

Mietityttääkö? Heräsikö kysymyksiä? Kysy meiltä!

Neuvomme mielellämme, joten ota meihin rohkeasti yhteyttä! Yritystukiasioissa sinua auttaa:

Matti Jaskari

Hanketukien maksujen hakeminen käynnistynyt

Hanketukien maksujen hakeminen on käynnistynyt Maaseudun hanketukien hakijat voivat nyt hakea tuen maksua hankkeisiin, joihin he ovat saaneet myönteisen tukipäätöksen vuoden 2023 tai 2024 aikana. Maksua haetaan Ruokaviraston Hyrrä-asiointipalvelussa. Näin täytät...

Yhdistyksen ylimääräinen kokous

YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n ylimääräinen kokous YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n ylimääräinen kokous järjestetään toimistolla Loukontie 6, Tervajoki tiistaina 18.6.2024 klo 16.30. Käsitellään PRH:n kehottama sääntömuutos. Tervetuloa!

Haemme kehittämissuunnittelijaa

Tule mukaan kehittämään Kyrönmaata! YHYRES-kehittämisyhdistys ry on Isonkyrön, Laihian ja Vaasan Vähänkyrön paikallinen Leader-ryhmä. Vahvistamme Kyrönmaan elinvoimaa rahoittamalla erilaisia hankkeita ja tukemalla pienyrityksiä. Toteutamme aluekehittäjän tehtävää myös...

Hallituksen kokoukset ja hakemusten jättöpäivät syksyllä 2024

Hallituksen kokoukset ja hakemusten jättöpäivät syksyllä 2024: Kokous ti 3.9.2024 jättöpäivä ma 19.8.2024 Kokous ti 8.10.2024 jättöpäivä ma 23.9.2024 Kokous ti 12.11.2024 jättöpäivä ma 28.10.2024 Kokous ti 10.12.2024 jättöpäivä ma 25.11.2024 Hallitus ottaa...

Yritystukien maksujen hakeminen käynnistynyt

Yritystukien maksujen hakeminen on käynnistynyt Maaseudun yritystukien hakijat voivat nyt hakea tuen maksua hankkeisiin, joihin he ovat saaneet myönteisen tukipäätöksen vuoden 2023 tai 2024 aikana. Maksua haetaan Ruokaviraston Hyrrä-asiointipalvelussa. Näin täytät...

Vuosikokous

YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n vuosikokous Pidämme Yhyreksen vuosikokouksen yhdistyksemme toimistolla. Osoitteessa Loukontie 6, Tervajoki. Ajankohtana tiistai 23.4.2024 klo 19.00. Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä sääntömuutos....

Pienhankkeiden haku on auki!

Pienhankkeiden haku on auki! Paljon kysytty tuki, kokonaisbudjetiltaan 1000 - 8000 euron hankkeisiin, eli pienhankkeisiin on nyt haettavissa. Tukea voi käyttää: Investointihankkeisiin (tuki 65 %), kuten esimerkiksi:- yhteisten välineiden ja laitteiden ostamiseen-...

Vastaa Älykkäät yrittäjyyskylät –yhteistyöhankkeen kyselyyn

Vastaa Älykkäät yrittäjyyskylät –yhteistyöhankkeen kyselyyn! YHYRES-kehittämisyhdistys ry on suunnittelemassa uutta Älykkäät kylät -yhteistyöhanketta Kyrönmaan kylien toiminnan kehittämiseksi. Kyselyn avulla haluamme sinulta tietoa kyrönmaalaisten kylien...

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

YHYRES-kehittämisyhdistys ry. toivottaa hyvää joulunaikaa ja onnellista uutta vuotta 2024!  Ensi viikolla pääsääntöisesti lomailemme, joten vastaamme yhteydenottoihin viiveellä. Välipäivien aikana parhaiten meidät tavoittaa osoitteesta yhyres@yhyres.fi. Kiitos...

Kevään 2024 hakemusten jättöpäivät

Hallituksen kokoukset ja hakemusten jättöpäivät keväällä 2024: 6.2. tai 10.2. hallituksen kokous ja kehittämispäivä 29.1. hakemusten jättöpäivä 19.3. hallituksen kokous 11.3. hakemustan jättöpäivä 23.4. hallituksen kokous ja vuosikokous 15.4. hakemusten jättöpäivä...