Yhteisöille

Etusivu 9 Yhteisöille

Haaveileeko kyläyhdistyksenne lähiliikuntapaikasta?

Pohtiiko urheiluseuranne laiteinvestointeja?

Kartuttaako säätiönne uudenlaisen toiminnan käynnistämistä?

Paikalliset ihmiset tietävät parhaiten, miten omaa asuinaluetta tulee kehittää. Me Yhyreksellä rahoitamme yhteisöjen kehitystoimia EU:n maaseuturahoituksen kautta, mikä voi mahdollistaa myös teidän ideanne toteutumisen!

Rahoitettavan hankkeen tulee olla yleishyödyllinen. Hankkeen toteuttamisen perusteena tulee olla todettu tarve. Tuki ei saa kohdistua harvoille, ennalta määrätyille edunsaajille eikä hankkeen pääasiallinen tarkoitus saa olla taloudellinen toiminta tai voiton tavoittelu. Hankkeen tulee olla kehittämiseen tähtäävä, jonka avulla voidaan toteuttaa jotain uutta. Hankkeiden avulla ei voida ylläpitää yhdistysten normaalia toimintaa. Hankkeen toimien tulee olla avoimesti kaikille saatavia ja niiden tulee kohdistua mahdollisimman isolle joukolle ihmisiä.

Kehittämistä Yhyreksen strategian mukaan

Maaseuturahoituksen myöntämistä varten jokaisessa Leader-ryhmässä on laadittu oma paikallinen kehittämisstrategia, jossa määritellään, minkälaiseen kehittämiseen rahoitusta myönnetään. Strategia on laadittu yhdessä alueen asukkaiden kanssa. Paikalliset ovat parhaita asiantuntijoita siinä, minkälaista kehittämistä alueellemme tarvitaan. Tutustu tarkemmin Yhyreksen kehittämisstrategiaan, jossa yhteisöille suunnattu ”YHYRES kotona ja kylillä” on yksi strategian painopisteistä.

Ole matalalla kynnyksellä yhteydessä Yhyreksen toimistoon – olemme täällä sinua varten! Autamme kehittämistoimiin liittyvissä asioissa ja olemme tukena koko hankeprosessin ajan.

Leader-ryhmän kautta haettavia hanketukimuotoja ovat mm.

 • Yhteistyöhanke
 • Koulutus- ja tiedonvälityshanke
 • Investointihanke
 • Pienhanke

Rahoitettavien hankkeiden on oltava yleishyödyllisiä.

Lisätietoja tukimuodoista löydät Ruokaviraston sivuilta.

Tukikelpoisia ovat:

 • rekisteröityneet yhdistykset, kuten kyläyhdistys tai urheiluseura
 • oppilaitokset
 • säätiöt
 • kunnat sekä muut julkisoikeudelliset yhteisöt
 • hankkeen toimenpiteiden tulee kohdistua Kyrönmaalle (Isokyrö, Laihia, Vaasan Vähäkyrö).

Hanketukea voidaan myöntää myös sellaiselle yksityisoikeudelliselle yhteisölle, jonka pääasiallinen tarkoitus ei ole taloudellinen toiminta tai jonka toiminnan ensisijainen päämäärä ei ole voiton tavoittelu.

Mihin tukea voi saada?

Leader-rahoitus on tarkoitettu paikalliseen kehittämiseen. Tukea voidaan myöntää esimerkiksi investointeihin ja toiminnan käynnistämiseen tai kehittämiseen – yhdessä tai erikseen. Hankkeet voivat olla esimerkiksi:

 • asukkaiden palvelujen kehittämistä
 • asukasviihtyvyyden parantamista
 • kylien kehittämistä ja uudenlaisen toiminnan tuomista kylille
 • paikallisen kulttuurin edistämistä.

Millainen on hyvä hanke?

 • Hankkeella on selkeä tarve ja sillä saadaan aikaan pitkäaikainen muutos.
 • Tavoitteet ovat realistiset ja konkreettiset.
 • Hankkeella on huolellisesti laadittu kustannusarvio.
 • Hanketta toteuttamassa on riittävä määrä henkilöitä.
 • Aikataulutus ja resurssit hankkeen toteuttamiseen on mietitty jo suunnitteluvaiheessa.
 • Tulokset ovat mitattavissa.
 • Hankkeesta viestitään sen aikana ja hankkeen päätyttyä.

Hankesuunnitelma toimii hankkeen tiekarttana ja vastaa kysymyksiin kuka, mitä, miten, millä, miksi ja kenelle. Siinä on määritelty hankkeen perustiedot, kuten hankkeen taustalla oleva tarve, tavoitteet ja toimenpiteet. Hankesuunnitelman on myös kuvailtava, miten hanke vastaa Yhyreksen paikallisen kehittämisstrategian tavoitteita ja valintakriteereitä.

Hakemusta jättäessä Hyrrä ohjeistaa tarkemmin hankesuunnitelman täyttämistä.

Hanketukihakemukseen tarvitaan ainakin
(vaihtelee tukityypin mukaan):

 • Kattava hankesuunnitelma.
 • Yhdistyksen säännöt ja yhdistysrekisteriote.
 • Yhdistyksen tilinpäätös (viimeisin valmistunut, sis. toiminnantarkastuskertomuksen)
 • Pöytäkirjanote siitä kokouksesta, jossa hankkeen hakemisesta YHYRES-kehittämisyhdistykseltä on päätetty.
 • Selvitys arvonlisäverovelvollisuudesta (verottajan ohjaus), mikäli hakijalla on arvonlisäverovelvollista toimintaa. Mikäli hakijalla ei ole alv-velvollista toimintaa, riittää esim. kirjanpitäjän huomio asiasta.
 • Hankkeen seurantatiedot.
 • Kustannusarvio, jossa erikseen lueteltu investointihankkeessa rakentamisen sekä kone- ja laitehankintojen kustannukset.
 • Rahoitussuunnitelma, josta näkyy haettavan rahoituksen osuus, talkootyöt ja oman rahan osuus.
 • Kustannusten kohtuullisuuden selvitys (yli 3000 e menevät hankinnat), ts. tarjouspyynnöt vähintään kolmelta toimijalta.
 • Talkootyöarvio.

Lisäksi rakentamista koskevaan suunnitelmaan on liitettävä seuraavat toimenpiteen toteuttamisen kannalta riittävän yksityiskohtaiset asiakirjat:

 • pääpiirustukset
 • erikoissuunnitelmat, joilla on merkitystä hyväksyttävien kustannusten arvioinnissa
 • rakennusselostus
 • rakennusselostukseen perustuva kustannusarvio tai -laskelma.

Rakentamista koskevan suunnitelman yksityiskohtaisuus ja laajuus on oltava asianmukaisessa suhteessa hankkeen laajuuteen ja kokonaiskustannuksiin nähden.

Hakemusta täytettäessä Hyrrä ohjeistaa tukityypin mukaiset tarvittavat liitteet. 

Maksatukseen tarvitaan ainakin

(vaihtelee tukityypin mukaan):

 • Kirjanpidon pääkirja, josta näkyy hakemukseen sisällytetyt kustannukset (maksuhakemuslomakkeelle kirjotetun kustannussumman pitää täsmätä kirjanpitomerkintöjen kanssa).
 • Kopiot laskuista.
 • Kopiot maksutositteista, esimerkiksi tiliotteista.
 • Ostopalveluiden hintavertailutiedot kustannusten kohtuullisuudesta (yli 3000 e menevät hankinnat), eli tarjouspyynnöt vähintään kolmelta toimijalta.
 • Poikkeuksena on kertakorvaus-kustannusmalli, jossa maksuhakemuksen liitteeksi tarvitaan ainoastaan sellaiset asiakirjat, joilla voidaan osoittaa hankkeen osien valmistuminen sekä talkootyöpäiväkirjat.

Tuen maksatusta voidaan hakea, kun maksuhakemuksen perusteena olevat toimet on toteutettu, laskut maksettu ja kulut on kirjattu hakijan kirjanpitoon.

Tarkemmat ohjeistukset lukevat tukipäätöksessä.

Näin haet hanketukea

1. Ota yhteyttä

Kun sinulla on idea paikkakuntasi kehittämiseen liittyen, ole yhteydessä Yhyreksen toimistoon.
Keskustellaan yhdessä, miten kannattaa edetä.

l

2. Valmistele suunnitelmaa

Selvitä ja rajaa hankkeen tarve. Ota tarvittavat tahot mukaan suunnitteluun. Laadi hankesuunnitelma, kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma. Ota suunnittelussa huomioon Yhyreksen hanketuille tarkoitetut valintakriteerit ja strategia, sillä ne vaikuttavat päätökseen.

3. Täytä hakemus Hyrrään

Hakemus tehdään sähköisesti Hyrrä-asiointipalvelussa. Hyrrään kirjautumiseksi, sinun tulee hakea oikeat Suomi.fi –tunnukset. Täytä hakemus, valitse kustannusmalli ja maksutapa, ja lisää tarvittavat liitteet. Ole meihin yhteydessä, kun olet päässyt Hyrrään, niin autamme hakemuksen laatimisessa. Hakemus tulee heti lähetyksen jälkeen vireille, jonka jälkeen hankkeen voi aloittaa omalla riskillä. Tätä ennen hanketta ei saa aloittaa. Lue lisää hakemisesta Ruokaviraston sivuilta

Z

4. Päätöskäsittely

Yhyreksen hallitus käsittelee hakemuksen ja tekee siitä päätösesityksen. Hakemuksia käsitellään kuukausittain. Päätöksen jälkeen hakemus lähetetään ELY-keskukseen, jossa siihen tehdään laillisuustarkastus ja viranomaispäätös.

5. Hankkeen toteuttaminen ja raportointi

Saat viranomaispäätöksen Hyrrään – perehdy siihen huolellisesti. Tämän jälkeen on varmaa, mitkä hankkeen kustannuksista ovat tukikelpoisia, ja siksi on hyvä odottaa päätöstä. Hankkeen käynnistyessä pidetään yhteinen aloituspalaveri. Toteuta hanke suunnitelman ja määräaikojen mukaisesti. Mahdollisissa muutostarpeissa ole etukäteen yhteydessä Yhyreksen toimistoon. Muista viestiä hankkeesta ohjeistuksen mukaisesti ja raportoida hankkeen toimenpiteistä.

6. Maksatuksen hakeminen

Päätöksessä on ohjeistus maksatuksen hakemiseen. Maksatusta haetaan vähintään kerran vuodessa Hyrrässä. Löydät ohjeet maksun hakemiseen tarvittavista liitteistä samastasi tukipäätöksestä. Esimerkkejä tarvittavista liitteistä voit tarkastella ylempää tätä sivua. Mikäli sinulla on kysyttävää, olethan yhteydessä Yhyreksen toimistoon.

Mietityttääkö? Heräsikö kysymyksiä? Kysy meiltä!

Neuvomme mielellämme, joten ota meihin rohkeasti yhteyttä! Yhteisöjen tukiasioissa sinua auttaa:

Vilma Säteri

Hanketukien maksujen hakeminen käynnistynyt

Hanketukien maksujen hakeminen on käynnistynyt Maaseudun hanketukien hakijat voivat nyt hakea tuen maksua hankkeisiin, joihin he ovat saaneet myönteisen tukipäätöksen vuoden 2023 tai 2024 aikana. Maksua haetaan Ruokaviraston Hyrrä-asiointipalvelussa. Näin täytät...

Yhdistyksen ylimääräinen kokous

YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n ylimääräinen kokous YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n ylimääräinen kokous järjestetään toimistolla Loukontie 6, Tervajoki tiistaina 18.6.2024 klo 16.30. Käsitellään PRH:n kehottama sääntömuutos. Tervetuloa!

Haemme kehittämissuunnittelijaa

Tule mukaan kehittämään Kyrönmaata! YHYRES-kehittämisyhdistys ry on Isonkyrön, Laihian ja Vaasan Vähänkyrön paikallinen Leader-ryhmä. Vahvistamme Kyrönmaan elinvoimaa rahoittamalla erilaisia hankkeita ja tukemalla pienyrityksiä. Toteutamme aluekehittäjän tehtävää myös...

Hallituksen kokoukset ja hakemusten jättöpäivät syksyllä 2024

Hallituksen kokoukset ja hakemusten jättöpäivät syksyllä 2024: Kokous ti 3.9.2024 jättöpäivä ma 19.8.2024 Kokous ti 8.10.2024 jättöpäivä ma 23.9.2024 Kokous ti 12.11.2024 jättöpäivä ma 28.10.2024 Kokous ti 10.12.2024 jättöpäivä ma 25.11.2024 Hallitus ottaa...

Yritystukien maksujen hakeminen käynnistynyt

Yritystukien maksujen hakeminen on käynnistynyt Maaseudun yritystukien hakijat voivat nyt hakea tuen maksua hankkeisiin, joihin he ovat saaneet myönteisen tukipäätöksen vuoden 2023 tai 2024 aikana. Maksua haetaan Ruokaviraston Hyrrä-asiointipalvelussa. Näin täytät...

Vuosikokous

YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n vuosikokous Pidämme Yhyreksen vuosikokouksen yhdistyksemme toimistolla. Osoitteessa Loukontie 6, Tervajoki. Ajankohtana tiistai 23.4.2024 klo 19.00. Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä sääntömuutos....

Pienhankkeiden haku on auki!

Pienhankkeiden haku on auki! Paljon kysytty tuki, kokonaisbudjetiltaan 1000 - 8000 euron hankkeisiin, eli pienhankkeisiin on nyt haettavissa. Tukea voi käyttää: Investointihankkeisiin (tuki 65 %), kuten esimerkiksi:- yhteisten välineiden ja laitteiden ostamiseen-...

Vastaa Älykkäät yrittäjyyskylät –yhteistyöhankkeen kyselyyn

Vastaa Älykkäät yrittäjyyskylät –yhteistyöhankkeen kyselyyn! YHYRES-kehittämisyhdistys ry on suunnittelemassa uutta Älykkäät kylät -yhteistyöhanketta Kyrönmaan kylien toiminnan kehittämiseksi. Kyselyn avulla haluamme sinulta tietoa kyrönmaalaisten kylien...

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

YHYRES-kehittämisyhdistys ry. toivottaa hyvää joulunaikaa ja onnellista uutta vuotta 2024!  Ensi viikolla pääsääntöisesti lomailemme, joten vastaamme yhteydenottoihin viiveellä. Välipäivien aikana parhaiten meidät tavoittaa osoitteesta yhyres@yhyres.fi. Kiitos...

Kevään 2024 hakemusten jättöpäivät

Hallituksen kokoukset ja hakemusten jättöpäivät keväällä 2024: 6.2. tai 10.2. hallituksen kokous ja kehittämispäivä 29.1. hakemusten jättöpäivä 19.3. hallituksen kokous 11.3. hakemustan jättöpäivä 23.4. hallituksen kokous ja vuosikokous 15.4. hakemusten jättöpäivä...