Yhteisöille

Etusivu 9 Yhteisöille

Haaveileeko kyläyhdistyksenne lähiliikuntapaikasta?

Pohtiiko urheiluseuranne laiteinvestointeja?

Kartuttaako säätiönne uudenlaisen toiminnan käynnistämistä?

Paikalliset ihmiset tietävät parhaiten, miten omaa asuinaluetta tulee kehittää. Me Yhyreksellä rahoitamme yhteisöjen kehitystoimia EU:n maaseuturahoituksen kautta, mikä voi mahdollistaa myös teidän ideanne toteutumisen!

Rahoitettavan hankkeen tulee olla yleishyödyllinen. Hankkeen toteuttamisen perusteena tulee olla todettu tarve. Tuki ei saa kohdistua harvoille, ennalta määrätyille edunsaajille eikä hankkeen pääasiallinen tarkoitus saa olla taloudellinen toiminta tai voiton tavoittelu. Hankkeen tulee olla kehittämiseen tähtäävä, jonka avulla voidaan toteuttaa jotain uutta. Hankkeiden avulla ei voida ylläpitää yhdistysten normaalia toimintaa. Hankkeen toimien tulee olla avoimesti kaikille saatavia ja niiden tulee kohdistua mahdollisimman isolle joukolle ihmisiä.

Kehittämistä Yhyreksen strategian mukaan

Maaseuturahoituksen myöntämistä varten jokaisessa Leader-ryhmässä on laadittu oma paikallinen kehittämisstrategia, jossa määritellään, minkälaiseen kehittämiseen rahoitusta myönnetään. Strategia on laadittu yhdessä alueen asukkaiden kanssa. Paikalliset ovat parhaita asiantuntijoita siinä, minkälaista kehittämistä alueellemme tarvitaan. Tutustu tarkemmin Yhyreksen kehittämisstrategiaan, jossa yhteisöille suunnattu ”YHYRES kotona ja kylillä” on yksi strategian painopisteistä.

Ole matalalla kynnyksellä yhteydessä Yhyreksen toimistoon – olemme täällä sinua varten! Autamme kehittämistoimiin liittyvissä asioissa ja olemme tukena koko hankeprosessin ajan.

Leader-ryhmän kautta haettavia hanketukimuotoja ovat mm.

 • Yhteistyöhanke
 • Koulutus- ja tiedonvälityshanke
 • Investointihanke
 • Pienhanke

Rahoitettavien hankkeiden on oltava yleishyödyllisiä.

Lisätietoja tukimuodoista löydät Ruokaviraston sivuilta.

Tukikelpoisia ovat:

 • rekisteröityneet yhdistykset, kuten kyläyhdistys tai urheiluseura
 • oppilaitokset
 • säätiöt
 • kunnat sekä muut julkisoikeudelliset yhteisöt
 • hankkeen toimenpiteiden tulee kohdistua Kyrönmaalle (Isokyrö, Laihia, Vaasan Vähäkyrö).

Hanketukea voidaan myöntää myös sellaiselle yksityisoikeudelliselle yhteisölle, jonka pääasiallinen tarkoitus ei ole taloudellinen toiminta tai jonka toiminnan ensisijainen päämäärä ei ole voiton tavoittelu.

Mihin tukea voi saada?

Leader-rahoitus on tarkoitettu paikalliseen kehittämiseen. Tukea voidaan myöntää esimerkiksi investointeihin ja toiminnan käynnistämiseen tai kehittämiseen – yhdessä tai erikseen. Hankkeet voivat olla esimerkiksi:

 • asukkaiden palvelujen kehittämistä
 • asukasviihtyvyyden parantamista
 • kylien kehittämistä ja uudenlaisen toiminnan tuomista kylille
 • paikallisen kulttuurin edistämistä.

Millainen on hyvä hanke?

 • Hankkeella on selkeä tarve ja sillä saadaan aikaan pitkäaikainen muutos.
 • Tavoitteet ovat realistiset ja konkreettiset.
 • Hankkeella on huolellisesti laadittu kustannusarvio.
 • Hanketta toteuttamassa on riittävä määrä henkilöitä.
 • Aikataulutus ja resurssit hankkeen toteuttamiseen on mietitty jo suunnitteluvaiheessa.
 • Tulokset ovat mitattavissa.
 • Hankkeesta viestitään sen aikana ja hankkeen päätyttyä.

Hankesuunnitelma toimii hankkeen tiekarttana ja vastaa kysymyksiin kuka, mitä, miten, millä, miksi ja kenelle. Siinä on määritelty hankkeen perustiedot, kuten hankkeen taustalla oleva tarve, tavoitteet ja toimenpiteet. Hankesuunnitelman on myös kuvailtava, miten hanke vastaa Yhyreksen paikallisen kehittämisstrategian tavoitteita ja valintakriteereitä.

Hakemusta jättäessä Hyrrä ohjeistaa tarkemmin hankesuunnitelman täyttämistä.

Hanketukihakemukseen tarvitaan ainakin
(vaihtelee tukityypin mukaan):

 • Kattava hankesuunnitelma.
 • Yhdistyksen säännöt ja yhdistysrekisteriote.
 • Yhdistyksen tilinpäätös (viimeisin valmistunut, sis. toiminnantarkastuskertomuksen)
 • Pöytäkirjanote siitä kokouksesta, jossa hankkeen hakemisesta YHYRES-kehittämisyhdistykseltä on päätetty.
 • Selvitys arvonlisäverovelvollisuudesta (verottajan ohjaus), mikäli hakijalla on arvonlisäverovelvollista toimintaa. Mikäli hakijalla ei ole alv-velvollista toimintaa, riittää esim. kirjanpitäjän huomio asiasta.
 • Hankkeen seurantatiedot.
 • Kustannusarvio, jossa erikseen lueteltu investointihankkeessa rakentamisen sekä kone- ja laitehankintojen kustannukset.
 • Rahoitussuunnitelma, josta näkyy haettavan rahoituksen osuus, talkootyöt ja oman rahan osuus.
 • Kustannusten kohtuullisuuden selvitys (yli 3000 e menevät hankinnat), ts. tarjouspyynnöt vähintään kolmelta toimijalta.
 • Talkootyöarvio.

Lisäksi rakentamista koskevaan suunnitelmaan on liitettävä seuraavat toimenpiteen toteuttamisen kannalta riittävän yksityiskohtaiset asiakirjat:

 • pääpiirustukset
 • erikoissuunnitelmat, joilla on merkitystä hyväksyttävien kustannusten arvioinnissa
 • rakennusselostus
 • rakennusselostukseen perustuva kustannusarvio tai -laskelma.

Rakentamista koskevan suunnitelman yksityiskohtaisuus ja laajuus on oltava asianmukaisessa suhteessa hankkeen laajuuteen ja kokonaiskustannuksiin nähden.

Hakemusta täytettäessä Hyrrä ohjeistaa tukityypin mukaiset tarvittavat liitteet. 

Maksatukseen tarvitaan ainakin

(vaihtelee tukityypin mukaan):

 • Kirjanpidon pääkirja, josta näkyy hakemukseen sisällytetyt kustannukset (maksuhakemuslomakkeelle kirjotetun kustannussumman pitää täsmätä kirjanpitomerkintöjen kanssa).
 • Kopiot laskuista.
 • Kopiot maksutositteista, esimerkiksi tiliotteista.
 • Ostopalveluiden hintavertailutiedot kustannusten kohtuullisuudesta (yli 3000 e menevät hankinnat), eli tarjouspyynnöt vähintään kolmelta toimijalta.
 • Poikkeuksena on kertakorvaus-kustannusmalli, jossa maksuhakemuksen liitteeksi tarvitaan ainoastaan sellaiset asiakirjat, joilla voidaan osoittaa hankkeen osien valmistuminen sekä talkootyöpäiväkirjat.

Tuen maksatusta voidaan hakea, kun maksuhakemuksen perusteena olevat toimet on toteutettu, laskut maksettu ja kulut on kirjattu hakijan kirjanpitoon.

Tarkemmat ohjeistukset lukevat tukipäätöksessä.

Näin haet hanketukea

1. Ota yhteyttä

Kun sinulla on idea paikkakuntasi kehittämiseen liittyen, ole yhteydessä Yhyreksen toimistoon.
Keskustellaan yhdessä, miten kannattaa edetä.

l

2. Valmistele suunnitelmaa

Selvitä ja rajaa hankkeen tarve. Ota tarvittavat tahot mukaan suunnitteluun. Laadi hankesuunnitelma, kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma. Ota suunnittelussa huomioon Yhyreksen hanketuille tarkoitetut valintakriteerit ja strategia, sillä ne vaikuttavat päätökseen.

3. Täytä hakemus Hyrrään

Hakemus tehdään sähköisesti Hyrrä-asiointipalvelussa. Hyrrään kirjautumiseksi, sinun tulee luoda Suomi.fi –tunnukset. Täytä hakemus, valitse kustannusmalli ja maksutapa, ja lisää tarvittavat liitteet. Tarvittaessa neuvomme hakemuksen täyttämisessä. Hanketta ei saa aloittaa ennen kuin hakemus on lähetetty Hyrrässä. Hakemus tulee heti lähetyksen jälkeen vireille, jonka jälkeen hankkeen voi aloittaa omalla riskillä.

Z

4. Päätöskäsittely

Yhyreksen hallitus käsittelee hakemuksen ja tekee siitä päätösesityksen. Hakemuksia käsitellään kuukausittain. Päätöksen jälkeen hakemus lähetetään ELY-keskukseen, jossa siihen tehdään laillisuustarkastus ja viranomaispäätös.

5. Hankkeen toteuttaminen ja raportointi

Saat viranomaispäätöksen Hyrrään – perehdy siihen huolellisesti. Tämän jälkeen on varmaa, mitkä hankkeen kustannuksista ovat tukikelpoisia, ja siksi on hyvä odottaa päätöstä. Hankkeen käynnistyessä pidetään yhteinen aloituspalaveri. Toteuta hanke suunnitelman ja määräaikojen mukaisesti. Mahdollisissa muutostarpeissa ole etukäteen yhteydessä Yhyreksen toimistoon. Muista viestiä hankkeesta ohjeistuksen mukaisesti ja raportoida hankkeen toimenpiteistä.

6. Maksatuksen hakeminen

Päätöksessä on ohjeistus maksatuksen hakemiseen. Maksatusta haetaan vähintään kerran vuodessa Hyrrässä. Löydät ohjeet maksun hakemiseen tarvittavista liitteistä samastasi tukipäätöksestä. Esimerkkejä tarvittavista liitteistä voit tarkastella ylempää tätä sivua. Mikäli sinulla on kysyttävää, olethan yhteydessä Yhyreksen toimistoon.

Mietityttääkö? Heräsikö kysymyksiä? Kysy meiltä!

Neuvomme mielellämme, joten ota meihin rohkeasti yhteyttä! Yhteisöjen tukiasioissa sinua auttaa:

Vilma Säteri

Jouluilta ja Avoimet Ovet 7.12.2023

Tervetuloa Yhyreksen Jouluiltaan / Avoimiin Oviin! Torstaina 7.12.2023 klo 17-19. Jouluillassa on kahvi- ja glögitarjoilu, jonka lisäksi on mahdollista osallistua askarteluun Taitokeskus Villavintin opastuksella. HUOM! Askartelutarvikkeiden hinta kerätään...

Hyrrässä käyttökatko 10.-14.11.2023

Hyrrä-asiointijärjestelmässä käyttökatko! Ruokaviraston asiointi- ja viranomaispalveluissa on käyttökatko, joka alkaa perjantaina 10.11.2023 kello 8 ja päättyy tiistaina 14.11.2023 kello 00. Katko kestää suunnitellusti viisi päivää, mutta Ruokavirasto kehottaa...

Digiturvallisuus -ilta 21.11.2023

Tervetuloa Digiturvallisuus -tilaisuuteen! Milloin?Tiistaina 21.11.2023 klo 14. Missä?Isonkyrön valtuustosaliKunnanvirastoPohjankyröntie 136, 61500 Isokyrö.   Tilaisuus koostuu: Esittäytymiset:MikäDigi –hanke, Yhyreksen Kyrönmaa kylät kasvuun -hanke ja Isonkyrön...

Uudet nettisivut on julki!

Yhyreksen uudet nettisivut on nyt julkaistu! Käy tutustumassa nettisivuillamme esimerkiksi: Uuden rahoituskauden tukimahdollisuuksiin, Yhyreksen toimintaan ja tapahtumiin, Yhyreksen hallitukseen, Nuoriso-Leader -rahoitukseen ja nuorten toimintaan Kyrönmaan kyliin, ja...

Syksyn hankeinfokiertueen materiaalit

YHYRES-kehittämisyhdistyksen syksyn hankeinfokiertue on kierretty! Kiitokset kaikille infotilaisuuksiin osallistuneille. Kiertue kiersi Kyrönmaan alueen Vähänkyrön kautta Laihialle ja siitä Isoonkyröön. Kiertueella käytiin läpi Yhyreksen paikallisen strategian...

Avoimet Joulukylät 2023

Järjestääkö kylänne tai yhdistyksenne joulutapahtuman marraskuussa tai joulukuussa? Osallistutteko esimerkiksi Vähänkyrön joulunavaukseen 3.12.2023 omalla tapahtumalla? Ilmoita tapahtumasi Avoimet Joulukylät -tapahtumakokonaisuuteen! Voit ilmoittaa tapahtumanne mukaan...

Vähänkyrön Joulunavaus 3.12.2023

Tervetuloa mukaan toteuttamaan Vähänkyrön joulunavausta Tervajoelle! Yrittäjät, tässä loistava tilaisuus lisätä paikallisten tietoisuutta toiminnastasi, tai sitten kokeilla ensimmäistä kertaa omien tuotteiden/palveluiden myyntiä! Yhdistykset, tässä teille hyvä paikka...

Syksyn hankeinfokiertueen aikataulu

Yhyres järjestää Kyrönmaalla hankeinfokiertueen syksyn aikana. Infotilaisuuksissa käydään läpi kyrönmaalaisille yrityksille tarkoitetut yritystuet ja yhteisöille tarkoitetut hanketuet uudella rahoituskaudella. Lisäksi esitelemme Yhyreksen paikallisen strategian...

Yhdistyksen ylimääräinen kokous 10.10.2023 klo 16:30

YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n ylimääräinen kokous pidetään 10.10.2023 klo 16.30 yhdistyksen toimistolla, Loukontie 6, Tervajoki. Kokouksessa käsitellään hallituksen täydentäminen henkilövaihdosten takia.

Kyrönmaan pihakirppisten osoitteet 2.-3.9.2023

Kyrönmaan Pihakirppikset on täällä taas! Syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 2.-3.9.2023 on jälleen mahdollisuus lähteä kiertämään asukkaiden ja yhdistysten pitämiä kirppiksiä heidän omilla pihoillaan Isossakyrössä, Laihialla ja Vähässäkyrössä. Löydät kirppisten...