Kyrönmaan kylät kasvuun

Etusivu 9 Kylät 9 Kyrönmaan kylät kasvuun

Kyrönmaan kylien kehittäjä

Me Yhyreksellä olemme toimineet jo yli 20 vuotta Kyrönmaan kylien kattojärjestönä ja kylän kehittäjän tärkeimpänä kumppanina. Kylät elävät jatkuvan muutoksen keskellä, kohdaten aina uusia haasteita, jotka puskevat kyliä sopeutumaan ja uudistumaan. Nopea reagointi- sekä uudistumiskyky ovatkin kylän kehittäjän tärkeimmät valttikortit – ja tässä haluamme toimia kylien suunnannäyttäjänä.

Hyvien käytäntöjen jakaminen kyläkehittäjien kesken on merkittävä apu muutokseen sopeutumisessa. Halumme Yhyreksellä olla kyläkehittäjien yhteinen koordinoiva taho, joka jakaa ja kokoaa hyviä käytäntöjä tiedottamalla, neuvomalla sekä tukemalla. Tästä esimerkkinä voidaan pitää Yhyreksen useita omia kylähankkeita. Tällä hetkellä meneillään on kylähanke nimeltä: Kyrönmaan kylät kasvuun. Jaamme tällä sivustolla hankkeen tuotoksia ja materiaalia kylien hyviin käytäntöihin liittyen.

Kyrönmaan kylät kasvuun -hanke

YHYRES-kehittämisyhdistys toteuttaa Kyrönmaan kylät kasvuun –hankkeen, jonka tavoitteena on kehittää kylistä elinvoimaisia ja vireitä sekä ylläpitää tätä kehityssuuntaa. Elinvoiman ylläpitoon tarvitaan ennen kaikkea kyläläisiä. Niinpä hankkeen keskiössä on kylien asukasluvun kääntäminen kasvuun tai vähintään ennallaan pitäminen. Jotta kylät voivat vastata tähän haasteeseen ja tarjota tuleville asukkaille sekä kylien toimijoille mahdollisuuden asua ja kehittää kyliä, tarvitaan kylien elinvoiman kehittämistä ja palvelujen lisäämistä sekä tiedon lisäämistä kylien tarjoamista mahdollisuuksista.

Tämän lisäksi halutaan lisätä kylien toiminnallisuutta ja aktiviteetteja, jolloin kylät voivat tarjota yhteisölleen ja sen asukkaille sekä kylissä vieraileville mahdollisuuksia osallisuuteen. Hankkeella edistetään hyvien toimintamallien leviämistä, neuvotaan sekä kannustetaan toimijoita tavoitteelliseen, laadukkaaseen ja vaikuttavaan yhdistystoimintaan. Yhteistyötä tehdään kylätoimijoiden lisäksi eri toimijoiden ja organisaatioiden kanssa, miten houkutella alueelle uusia asukkaita.

Hankkeen ydintoimintoja ovat viestintä ja tiedotus Kyrönmaan kylistä. Hankkeessa markkinoidaan alueen kyliä niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Hankkeesta ja sen toimista tiedotetaan hankkeen kohderyhmälle ja hyödynsaajille monipuolisesti useita eri viestikanavia käyttäen.

Hankkeen toteutusaika 1.12.2022 – 31.12.2024.

Hankkeen päätavoitteet ovat:

1. Kylät kasvuun – Kylähengen luominen ja kyläyhteisöön juurruttaminen

Asumista tukevat toimenpiteet

 • Autiosta asutuksi – selvitetään mahdollisuuksia tyhjäksi jääneiden kiinteistöjen saamista markkinoille
 • Kylien markkinointiviestintä ja imagon luominen, hyödynnetään erityisesti somekanavia, perinteisiä tiedotuskanavia unohtamatta
 • Uusien asukkaiden aktivointi ja juurruttaminen kyläyhteisöön
 • Monipaikkaisten asukkaiden huomioiminen

Yhteisöllisyyttä tukevat toimenpiteet

 • Kyläturvallisuus – Aktiiviset ja turvalliset kylät
 • Esimerkiksi kylien pelastusryhmät, naapuriapuryhmät, varautumissuunnitelmat
 • Turvallisuuskoulutukset ja kurssit
 • Uinuvien kyläyhteisöjen herättely, erityisesti uudet asuinalueet
 • Yhteistempaukset ja tapahtumat yms.

Viihtyisyyttä tukevat toimenpiteet

 • Luonto ja kulttuuriperintö: perinteen, historian ja luontokohteiden hyödyntäminen ja elävöittäminen, luontokohteiden tarjoamat kokemukset ja elämykset, esimerkiksi kulttuurityöpajat, asiantuntijaluennot, kurssit, harrastuspiirit
 • Kyläympäristön ja kestävän kehityksen edistäminen
 • Ympäristön siistiminen ja kylämaiseman hoitamiseen kannustaminen (jokivarret, tienvarret yms.), kylien kierrätysringit, rakennusten parantamista varten olemassa olevien tukien selvittäminen
 • Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien turvaaminen ja parantaminen

2. Kylien hyvinvointi ja palvelut – Palvelujen pysyminen ja lisääminen

 • Edistetään kylissä sijaitsevien palvelujen markkinointia ja uusien palvelujen syntymistä
 • Esimerkiksi tilaisuudet, tapahtumat, koulutukset, innovaatiot (esim. palvelujen uudet toteuttamismallit), kyläillat, avoimet ovet jne.
 • Nuorten osallistaminen kylätoimintaan, esimerkiksi virtuaalisen kylätoiminnan kehittäminen
 • Kylien pitäminen ajan tasalla kehittämistrendeissä
 • Yhdistysten omistamat tilat täysimääräisesti käyttöön

3. Kyliä yhdistävä toimija – Kylien kattojärjestönä toimiminen

 • Kyrönmaan kylät toimimaan yhteisten tavoitteiden eteen
 • Pyritään tuottamaan Kyläportaali/listaus toimijoista, kylien tarjoamien palvelujen näkyvyys
 • Toimiva viestintä kylien ja asukkaiden välillä, esimerkiksi viestintä- ja somekurssit
 • Hyvien käytäntöjen etsiminen ja siirtäminen, opintomatkat ym.

Tutustu Kyrönmaan kyliin Kyrönmaan Kyläkirjasen kautta!

Jokaisella kylällä ja paikallisyhteisöllä on oma identiteettinsä ja omat kehittämistarpeensa. Kyrönmaan Kyläkirjasessa esitellään 26 kylää ja näiden toimintaa, palveluita, yhdistyksiä, yrityksiä sekä yhteistiloja. Tarkastelussa ovat myös kylien vahvuudet, kehittämisen kohteet ja tulevaisuuden näkymät. Sukella Kyrönmaan kyliin tunnelmallisen kirjasen avulla!

Hallituksen kokoukset ja hakemusten jättöpäivät syksyllä 2024

Hallituksen kokoukset ja hakemusten jättöpäivät syksyllä 2024: Kokous ti 3.9.2024 jättöpäivä ma 19.8.2024 Kokous ti 8.10.2024 jättöpäivä ma 23.9.2024 Kokous ti 12.11.2024 jättöpäivä ma 28.10.2024 Kokous ti 10.12.2024 jättöpäivä ma 25.11.2024 Hallitus ottaa...

Yritystukien maksujen hakeminen käynnistynyt

Yritystukien maksujen hakeminen on käynnistynyt Maaseudun yritystukien hakijat voivat nyt hakea tuen maksua hankkeisiin, joihin he ovat saaneet myönteisen tukipäätöksen vuoden 2023 tai 2024 aikana. Maksua haetaan Ruokaviraston Hyrrä-asiointipalvelussa. Näin täytät...

Vuosikokous

YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n vuosikokous Pidämme Yhyreksen vuosikokouksen yhdistyksemme toimistolla. Osoitteessa Loukontie 6, Tervajoki. Ajankohtana tiistai 23.4.2024 klo 19.00. Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä sääntömuutos....

Pienhankkeiden haku on auki!

Pienhankkeiden haku on auki! Paljon kysytty tuki, kokonaisbudjetiltaan 1000 - 8000 euron hankkeisiin, eli pienhankkeisiin on nyt haettavissa. Tukea voi käyttää: Investointihankkeisiin (tuki 65 %), kuten esimerkiksi:- yhteisten välineiden ja laitteiden ostamiseen-...

Vastaa Älykkäät yrittäjyyskylät –yhteistyöhankkeen kyselyyn

Vastaa Älykkäät yrittäjyyskylät –yhteistyöhankkeen kyselyyn! YHYRES-kehittämisyhdistys ry on suunnittelemassa uutta Älykkäät kylät -yhteistyöhanketta Kyrönmaan kylien toiminnan kehittämiseksi. Kyselyn avulla haluamme sinulta tietoa kyrönmaalaisten kylien...

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

YHYRES-kehittämisyhdistys ry. toivottaa hyvää joulunaikaa ja onnellista uutta vuotta 2024!  Ensi viikolla pääsääntöisesti lomailemme, joten vastaamme yhteydenottoihin viiveellä. Välipäivien aikana parhaiten meidät tavoittaa osoitteesta yhyres@yhyres.fi. Kiitos...

Kevään 2024 hakemusten jättöpäivät

Hallituksen kokoukset ja hakemusten jättöpäivät keväällä 2024: 6.2. tai 10.2. hallituksen kokous ja kehittämispäivä 29.1. hakemusten jättöpäivä 19.3. hallituksen kokous 11.3. hakemustan jättöpäivä 23.4. hallituksen kokous ja vuosikokous 15.4. hakemusten jättöpäivä...

Hyrrän käyttö- ja maksukatkot 2024

Hyrrä-asiointijärjestelmän käyttökatkot keväällä 2024: JÄRJESTELMÄPÄIVITYKSETSeuraavaa järjestelmäpäivitys Hyrrässä on  tiistaina 12.3.2024 klo 14:45 alkaen. Päivytyksessä viedään tuotantoon uusia ominaisuuksia sekä erilaisia korjauksia. Päivityksessä viedään...

Jouluilta ja Avoimet Ovet 7.12.2023

Tervetuloa Yhyreksen Jouluiltaan / Avoimiin Oviin! Torstaina 7.12.2023 klo 17-19. Jouluillassa on kahvi- ja glögitarjoilu, jonka lisäksi on mahdollista osallistua askarteluun Taitokeskus Villavintin opastuksella. HUOM! Askartelutarvikkeiden hinta kerätään...

Hyrrässä käyttökatko 10.-14.11.2023

Hyrrä-asiointijärjestelmässä käyttökatko! Ruokaviraston asiointi- ja viranomaispalveluissa on käyttökatko, joka alkaa perjantaina 10.11.2023 kello 8 ja päättyy tiistaina 14.11.2023 kello 00. Katko kestää suunnitellusti viisi päivää, mutta Ruokavirasto kehottaa...