Kyrönmaan kylät kasvuun

Etusivu 9 Kylät 9 Kyrönmaan kylät kasvuun

Kyrönmaan kylien kehittäjä

Me Yhyreksellä olemme toimineet jo yli 20 vuotta Kyrönmaan kylien kattojärjestönä ja kylän kehittäjän tärkeimpänä kumppanina. Kylät elävät jatkuvan muutoksen keskellä, kohdaten aina uusia haasteita, jotka puskevat kyliä sopeutumaan ja uudistumaan. Nopea reagointi- sekä uudistumiskyky ovatkin kylän kehittäjän tärkeimmät valttikortit – ja tässä haluamme toimia kylien suunnannäyttäjänä.

Hyvien käytäntöjen jakaminen kyläkehittäjien kesken on merkittävä apu muutokseen sopeutumisessa. Halumme Yhyreksellä olla kyläkehittäjien yhteinen koordinoiva taho, joka jakaa ja kokoaa hyviä käytäntöjä tiedottamalla, neuvomalla sekä tukemalla. Tästä esimerkkinä voidaan pitää Yhyreksen useita omia kylähankkeita. Tällä hetkellä meneillään on kylähanke nimeltä: Kyrönmaan kylät kasvuun. Jaamme tällä sivustolla hankkeen tuotoksia ja materiaalia kylien hyviin käytäntöihin liittyen.

Kyrönmaan kylät kasvuun -hanke

YHYRES-kehittämisyhdistys toteuttaa Kyrönmaan kylät kasvuun –hankkeen, jonka tavoitteena on kehittää kylistä elinvoimaisia ja vireitä sekä ylläpitää tätä kehityssuuntaa. Elinvoiman ylläpitoon tarvitaan ennen kaikkea kyläläisiä. Niinpä hankkeen keskiössä on kylien asukasluvun kääntäminen kasvuun tai vähintään ennallaan pitäminen. Jotta kylät voivat vastata tähän haasteeseen ja tarjota tuleville asukkaille sekä kylien toimijoille mahdollisuuden asua ja kehittää kyliä, tarvitaan kylien elinvoiman kehittämistä ja palvelujen lisäämistä sekä tiedon lisäämistä kylien tarjoamista mahdollisuuksista.

Tämän lisäksi halutaan lisätä kylien toiminnallisuutta ja aktiviteetteja, jolloin kylät voivat tarjota yhteisölleen ja sen asukkaille sekä kylissä vieraileville mahdollisuuksia osallisuuteen. Hankkeella edistetään hyvien toimintamallien leviämistä, neuvotaan sekä kannustetaan toimijoita tavoitteelliseen, laadukkaaseen ja vaikuttavaan yhdistystoimintaan. Yhteistyötä tehdään kylätoimijoiden lisäksi eri toimijoiden ja organisaatioiden kanssa, miten houkutella alueelle uusia asukkaita.

Hankkeen ydintoimintoja ovat viestintä ja tiedotus Kyrönmaan kylistä. Hankkeessa markkinoidaan alueen kyliä niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Hankkeesta ja sen toimista tiedotetaan hankkeen kohderyhmälle ja hyödynsaajille monipuolisesti useita eri viestikanavia käyttäen.

Hankkeen toteutusaika 1.12.2022 – 31.12.2024.

Hankkeen päätavoitteet ovat:

1. Kylät kasvuun – Kylähengen luominen ja kyläyhteisöön juurruttaminen

Asumista tukevat toimenpiteet

 • Autiosta asutuksi – selvitetään mahdollisuuksia tyhjäksi jääneiden kiinteistöjen saamista markkinoille
 • Kylien markkinointiviestintä ja imagon luominen, hyödynnetään erityisesti somekanavia, perinteisiä tiedotuskanavia unohtamatta
 • Uusien asukkaiden aktivointi ja juurruttaminen kyläyhteisöön
 • Monipaikkaisten asukkaiden huomioiminen

Yhteisöllisyyttä tukevat toimenpiteet

 • Kyläturvallisuus – Aktiiviset ja turvalliset kylät
 • Esimerkiksi kylien pelastusryhmät, naapuriapuryhmät, varautumissuunnitelmat
 • Turvallisuuskoulutukset ja kurssit
 • Uinuvien kyläyhteisöjen herättely, erityisesti uudet asuinalueet
 • Yhteistempaukset ja tapahtumat yms.

Viihtyisyyttä tukevat toimenpiteet

 • Luonto ja kulttuuriperintö: perinteen, historian ja luontokohteiden hyödyntäminen ja elävöittäminen, luontokohteiden tarjoamat kokemukset ja elämykset, esimerkiksi kulttuurityöpajat, asiantuntijaluennot, kurssit, harrastuspiirit
 • Kyläympäristön ja kestävän kehityksen edistäminen
 • Ympäristön siistiminen ja kylämaiseman hoitamiseen kannustaminen (jokivarret, tienvarret yms.), kylien kierrätysringit, rakennusten parantamista varten olemassa olevien tukien selvittäminen
 • Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien turvaaminen ja parantaminen

2. Kylien hyvinvointi ja palvelut – Palvelujen pysyminen ja lisääminen

 • Edistetään kylissä sijaitsevien palvelujen markkinointia ja uusien palvelujen syntymistä
 • Esimerkiksi tilaisuudet, tapahtumat, koulutukset, innovaatiot (esim. palvelujen uudet toteuttamismallit), kyläillat, avoimet ovet jne.
 • Nuorten osallistaminen kylätoimintaan, esimerkiksi virtuaalisen kylätoiminnan kehittäminen
 • Kylien pitäminen ajan tasalla kehittämistrendeissä
 • Yhdistysten omistamat tilat täysimääräisesti käyttöön

3. Kyliä yhdistävä toimija – Kylien kattojärjestönä toimiminen

 • Kyrönmaan kylät toimimaan yhteisten tavoitteiden eteen
 • Pyritään tuottamaan Kyläportaali/listaus toimijoista, kylien tarjoamien palvelujen näkyvyys
 • Toimiva viestintä kylien ja asukkaiden välillä, esimerkiksi viestintä- ja somekurssit
 • Hyvien käytäntöjen etsiminen ja siirtäminen, opintomatkat ym.

Tutustu Kyrönmaan kyliin Kyrönmaan Kyläkirjasen kautta!

Jokaisella kylällä ja paikallisyhteisöllä on oma identiteettinsä ja omat kehittämistarpeensa. Kyrönmaan Kyläkirjasessa esitellään 26 kylää ja näiden toimintaa, palveluita, yhdistyksiä, yrityksiä sekä yhteistiloja. Tarkastelussa ovat myös kylien vahvuudet, kehittämisen kohteet ja tulevaisuuden näkymät. Sukella Kyrönmaan kyliin tunnelmallisen kirjasen avulla!

Jouluilta ja Avoimet Ovet 7.12.2023

Tervetuloa Yhyreksen Jouluiltaan / Avoimiin Oviin! Torstaina 7.12.2023 klo 17-19. Jouluillassa on kahvi- ja glögitarjoilu, jonka lisäksi on mahdollista osallistua askarteluun Taitokeskus Villavintin opastuksella. HUOM! Askartelutarvikkeiden hinta kerätään...

Hyrrässä käyttökatko 10.-14.11.2023

Hyrrä-asiointijärjestelmässä käyttökatko! Ruokaviraston asiointi- ja viranomaispalveluissa on käyttökatko, joka alkaa perjantaina 10.11.2023 kello 8 ja päättyy tiistaina 14.11.2023 kello 00. Katko kestää suunnitellusti viisi päivää, mutta Ruokavirasto kehottaa...

Digiturvallisuus -ilta 21.11.2023

Tervetuloa Digiturvallisuus -tilaisuuteen! Milloin?Tiistaina 21.11.2023 klo 14. Missä?Isonkyrön valtuustosaliKunnanvirastoPohjankyröntie 136, 61500 Isokyrö.   Tilaisuus koostuu: Esittäytymiset:MikäDigi –hanke, Yhyreksen Kyrönmaa kylät kasvuun -hanke ja Isonkyrön...

Uudet nettisivut on julki!

Yhyreksen uudet nettisivut on nyt julkaistu! Käy tutustumassa nettisivuillamme esimerkiksi: Uuden rahoituskauden tukimahdollisuuksiin, Yhyreksen toimintaan ja tapahtumiin, Yhyreksen hallitukseen, Nuoriso-Leader -rahoitukseen ja nuorten toimintaan Kyrönmaan kyliin, ja...

Syksyn hankeinfokiertueen materiaalit

YHYRES-kehittämisyhdistyksen syksyn hankeinfokiertue on kierretty! Kiitokset kaikille infotilaisuuksiin osallistuneille. Kiertue kiersi Kyrönmaan alueen Vähänkyrön kautta Laihialle ja siitä Isoonkyröön. Kiertueella käytiin läpi Yhyreksen paikallisen strategian...

Avoimet Joulukylät 2023

Järjestääkö kylänne tai yhdistyksenne joulutapahtuman marraskuussa tai joulukuussa? Osallistutteko esimerkiksi Vähänkyrön joulunavaukseen 3.12.2023 omalla tapahtumalla? Ilmoita tapahtumasi Avoimet Joulukylät -tapahtumakokonaisuuteen! Voit ilmoittaa tapahtumanne mukaan...

Vähänkyrön Joulunavaus 3.12.2023

Tervetuloa mukaan toteuttamaan Vähänkyrön joulunavausta Tervajoelle! Yrittäjät, tässä loistava tilaisuus lisätä paikallisten tietoisuutta toiminnastasi, tai sitten kokeilla ensimmäistä kertaa omien tuotteiden/palveluiden myyntiä! Yhdistykset, tässä teille hyvä paikka...

Syksyn hankeinfokiertueen aikataulu

Yhyres järjestää Kyrönmaalla hankeinfokiertueen syksyn aikana. Infotilaisuuksissa käydään läpi kyrönmaalaisille yrityksille tarkoitetut yritystuet ja yhteisöille tarkoitetut hanketuet uudella rahoituskaudella. Lisäksi esitelemme Yhyreksen paikallisen strategian...

Yhdistyksen ylimääräinen kokous 10.10.2023 klo 16:30

YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n ylimääräinen kokous pidetään 10.10.2023 klo 16.30 yhdistyksen toimistolla, Loukontie 6, Tervajoki. Kokouksessa käsitellään hallituksen täydentäminen henkilövaihdosten takia.

Kyrönmaan pihakirppisten osoitteet 2.-3.9.2023

Kyrönmaan Pihakirppikset on täällä taas! Syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 2.-3.9.2023 on jälleen mahdollisuus lähteä kiertämään asukkaiden ja yhdistysten pitämiä kirppiksiä heidän omilla pihoillaan Isossakyrössä, Laihialla ja Vähässäkyrössä. Löydät kirppisten...