Etusivu 9 Nuorille 9 Nuoriso-Leader rahoitus

Nuoriso-Leader rahoitus

Nuorisojaosto arvioi saapuneita Nuoriso-Leader hakemuksia ja tekee niistä kielteisen tai myönteisen puoltopäätöksen YHYRES ry:n hallitukselle. Alta pääset tutustumaan tarkemmin Nuoriso-Leader rahoituksen periaatteisiin.

Yhyreksen Nuoriso-Leaderin tavoitteet

Nuoriso-Leaderin tavoitteena on saada nuoria mukaan kehittämistyöhön ja tehdä samalla Leader- ja hanketoimintaa tutuksi alueen nuorille. Nuoriso-Leader tarjoaa Kyrönmaan nuorille keinoja vaikuttaa omaan elinympäristöönsä ja kehittää sen viihtyvyyttä nuorten näkökulmasta.

Kuka voi hakea
Yhyres myöntää Nuoriso-Leader tukea Isonkyrön, Laihian ja Vähänkyrön alueiden nuorten ryhmien hankkeille. Hakijana voi olla myös yhdistys tai nuori yrittäjä (NY-, 4H-yritys, toiminimi, kevytyrittäjä jne). Nuorten ryhmä voi olla epämuodollinen ryhmä, jossa on vähintään kolme 13–29-vuotiasta henkilöä. Nuori yrittäjä voi hakea tukea myös yksin. Nuoriso-Leader tukea myönnetään hankkeille, jossa nuorten rooli on keskeinen. Hanke tulee olla nuorten suunnittelema, toteuttama ja arvioima.
Hakuaika

Jatkuva haku. Hakemukset käsitellään hakemuksen saapumisen jälkeen seuraavassa Yhyreksen nuorisojaoston kokouksessa. Nuorisojaosto käsittelee hakemuksen ja tekee esityksen sen rahoittamisesta Yhyreksen hallitukselle. Nuorisojaoston esitys käsitellään ja vahvistetaan Yhyreksen hallituksen kokouksessa.

Huom! Jos aloittaa hankkeen ennen Yhyreksen hallituksen päätöstä, tekee sen omalla riskillä. Jos Yhyreksen päätös on kielteinen, rahoitusta ei saa ollenkaan. On siis hyvä odottaa Yhyreksen hallituksen päätöstä.

Mihin tarkoitukseen tukea voi hakea?

Hankkeen teema on vapaa. Hanke voi olla esimerkiksi tapahtuman järjestäminen, yhteisten harrastusvälineiden hankinta, taideprojektin toteuttaminen tai vaikkapa nuorten kokoontumispaikan viihtyvyyden parantaminen. Nuoriso-Leader hanke voi olla lähes mitä vain nuorisoporukan yhteistä ja järkevää, laillista tekemistä.

Nuoret yrittäjät voivat hakea Nuoriso-Leader rahoitusta uuden yrityksen perustamiseen tai toimivan yrityksen kehittämiseen liittyviin kuluihin sekä yritystoiminnan vaatimiin investointeihin.

Valintaan vaikuttavia seikkoja
 • Idea hyödyntää mahdollisimman montaa nuorta.
 • Hankkeen tulee olla nuorten suunnittelema, toteuttama ja raportoima.
 • Hankkeessa on uutuusarvoa.
 • On hyvä, jos hanke tehdään yhteistyössä muiden paikallisten tahojen kanssa, kuten esimerkiksi järjestön, koulun, kunnan tai yrityksen kanssa.
 • On eduksi, jos toiminnasta on mahdollista tulla pysyvää, ja se sopii myös muille nuorten ryhmille.
 • Hanke on realistinen ja toteuttamiskelpoinen.
 • Hakijalla on taloudelliset ja toiminnalliset kyvyt toteuttaa hanke.
 • Hankkeen hyödyt tai tulokset kohdistuvat Kyrönmaan alueeseen.
 • Hankkeen tuotokset ja panokset ovat oikeassa suhteessa.
Rajoituksia ja ehtoja
 • Tukea ei myönnetä takautuvasti. Toiminnan voi kuitenkin aloittaa omalla riskillä, kun hakemus on jätetty Yhyrekselle.
 • Projektin tulee olla konkreettinen ja toteutettavissa.
 • Nuoriso-Leader tuki on käytettävä siihen hankkeeseen, mihin sitä on haettu.
 • Jos hankkeessa kerätään varoja, tulee tulojen käyttötarkoituksesta kertoa tukea hakiessa.
 • Tukea ei voi hakea palkkoihin, päivärahoihin eikä matkakuluihin.
 • Kalustehankinnoissa hakijan on annettava etukäteen selvitys siitä, missä hankintoja säilytetään, miten niiden yhteiskäyttö onnistuu sekä kuka/ketkä vastaavat niiden kunnossapidosta.
 • Tuen edellytyksenä on, että tuen saaja toimittaa loppuraportin ja kuvamateriaalia, josta selviää, että hanke on toteutettu suunnitellusti. Yhyreksellä on mahdollisuus käyttää raportoituja kuvia.
 • Toiminnan tulee olla päihteetöntä.
 • Samalle jo rahoitusta saaneelle hakijalle voidaan myöntää rahoitusta kerran vuodessa.
Tukea ei myönnetä tasapuolisuuden vuoksi
 • Vakiintuneeseen toimintaan, kuten yhdistyksen normaaliin toimintaan.
 • Normaalista ja jatkuvasta harrastuksesta tuleviin kuluihin.
 • Harrastusten osallistumismaksuihin.
 • Tavanomaisiin, normaalissa työelämässä vaadittaviin, koulutuksiin ja kursseihin (esim. hygieniapassi, ensiapukurssit, järjestyksenvalvontakoulutus tms.).
 • Uusien yhdistysten perustamiseen.
 • Yksityiskäyttöön tuleviin välineisiin (pois lukien yrittäjät).
 • Yritysten osalta, tukea ei voida myöntää myytävien tuotteiden valmistusmateriaalien ja tarvikkeiden hankintaan.
Miten tukea haetaan?

Hakulomake löytyy Yhyreksen nettisivuilta. Hakulomake täytetään sähköisesti.

Nuoriso-Leader rahoitusta hakevalla ryhmällä tulee olla nimetty täysi-ikäinen yhteyshenkilö. Yhteyshenkilö voi olla yksi ryhmän jäsenistä, tai joku muu täysi-ikäinen vastuuaikuinen. Yhteyshenkilö/vastuuaikuinen avustaa ryhmää hakemuksen täyttämisessä ja raportoinnissa sekä vastaa tuen käytöstä ryhmän kanssa.

Nuori yrittäjä voi hakea tukea myös yksin. Mikäli yrittäjä on alaikäinen, tulee hakemukseen määrittää silloinkin täysi-ikäinen vastuuaikuinen. Suosittelijan tietoihin kirjoitetaan yritystoimintaa ohjaavan henkilön tiedot.

Myönnettävän tuen suuruus

Nuorisorahan suuruus on 100–900 euroa/hanke. Tukea myönnetään 90 % hankkeen kustannuksista. Tuen maksimimäärä on 900 €, jos hankkeen kustannukset ovat suuremmat kuin 1 000 €. Loppuraportoinnin yhteydessä hakija toimittaa kuvat ja mahdolliset muut tositteet tehdyistä hankinnoista Yhyrekselle.

Hakijan tulee palauttaa käyttämättä jäänyt osuus Nuoriso-Leader tuesta. Jos hanke toteutuu suunniteltua suurempana, tukea ei voida jälkikäteen kasvattaa. Jos hanke peruuntuu kokonaan, on koko tuki palautettava.

Tuesta päättäminen ja tuen maksaminen

Päätös rahoitettavista Nuoriso-Leaderista annetaan heti, kun nuorisojaosto ja Yhyreksen hallitus ovat hakemuksen käsitelleet. YHRYES-kehittämisyhdistys varaa itselleen täyden oikeuden hyväksyä tai hylätä Nuoriso-Leader hakemuksen. Myönnetty tuki maksetaan kokonaisuudessaan hakijan tilille noin kahden viikon kuluessa päätöksestä.

Raportointi

Hakijat raportoivat hankkeesta ja Nuoriso-Leader rahoituksen käytöstä Yhyrekselle sähköisellä raportointilomakkeella mahdollisemman pian hankkeen päätyttyä. Raportointi on tehtävä kuitenkin viimeistään vuoden päästä rahoituksen hakemisesta kuun loppuun mennessä.

Raportointilomake löytyy Yhyreksen nettisivuilta.

Raportin liitteeksi tulee liittää kuvia tai videoita hankkeesta. Hankkeen kuitit tulee säilyttää mahdollisia lisätietopyyntöjä varten. Ryhmiltä, jotka eivät raportoi määräaikaan mennessä, peritään myönnetty raha kokonaisuudessaan takaisin.

Jouluilta ja Avoimet Ovet 7.12.2023

Tervetuloa Yhyreksen Jouluiltaan / Avoimiin Oviin! Torstaina 7.12.2023 klo 17-19. Jouluillassa on kahvi- ja glögitarjoilu, jonka lisäksi on mahdollista osallistua askarteluun Taitokeskus Villavintin opastuksella. HUOM! Askartelutarvikkeiden hinta kerätään...

Hyrrässä käyttökatko 10.-14.11.2023

Hyrrä-asiointijärjestelmässä käyttökatko! Ruokaviraston asiointi- ja viranomaispalveluissa on käyttökatko, joka alkaa perjantaina 10.11.2023 kello 8 ja päättyy tiistaina 14.11.2023 kello 00. Katko kestää suunnitellusti viisi päivää, mutta Ruokavirasto kehottaa...

Digiturvallisuus -ilta 21.11.2023

Tervetuloa Digiturvallisuus -tilaisuuteen! Milloin?Tiistaina 21.11.2023 klo 14. Missä?Isonkyrön valtuustosaliKunnanvirastoPohjankyröntie 136, 61500 Isokyrö.   Tilaisuus koostuu: Esittäytymiset:MikäDigi –hanke, Yhyreksen Kyrönmaa kylät kasvuun -hanke ja Isonkyrön...

Uudet nettisivut on julki!

Yhyreksen uudet nettisivut on nyt julkaistu! Käy tutustumassa nettisivuillamme esimerkiksi: Uuden rahoituskauden tukimahdollisuuksiin, Yhyreksen toimintaan ja tapahtumiin, Yhyreksen hallitukseen, Nuoriso-Leader -rahoitukseen ja nuorten toimintaan Kyrönmaan kyliin, ja...

Syksyn hankeinfokiertueen materiaalit

YHYRES-kehittämisyhdistyksen syksyn hankeinfokiertue on kierretty! Kiitokset kaikille infotilaisuuksiin osallistuneille. Kiertue kiersi Kyrönmaan alueen Vähänkyrön kautta Laihialle ja siitä Isoonkyröön. Kiertueella käytiin läpi Yhyreksen paikallisen strategian...

Avoimet Joulukylät 2023

Järjestääkö kylänne tai yhdistyksenne joulutapahtuman marraskuussa tai joulukuussa? Osallistutteko esimerkiksi Vähänkyrön joulunavaukseen 3.12.2023 omalla tapahtumalla? Ilmoita tapahtumasi Avoimet Joulukylät -tapahtumakokonaisuuteen! Voit ilmoittaa tapahtumanne mukaan...

Vähänkyrön Joulunavaus 3.12.2023

Tervetuloa mukaan toteuttamaan Vähänkyrön joulunavausta Tervajoelle! Yrittäjät, tässä loistava tilaisuus lisätä paikallisten tietoisuutta toiminnastasi, tai sitten kokeilla ensimmäistä kertaa omien tuotteiden/palveluiden myyntiä! Yhdistykset, tässä teille hyvä paikka...

Syksyn hankeinfokiertueen aikataulu

Yhyres järjestää Kyrönmaalla hankeinfokiertueen syksyn aikana. Infotilaisuuksissa käydään läpi kyrönmaalaisille yrityksille tarkoitetut yritystuet ja yhteisöille tarkoitetut hanketuet uudella rahoituskaudella. Lisäksi esitelemme Yhyreksen paikallisen strategian...

Yhdistyksen ylimääräinen kokous 10.10.2023 klo 16:30

YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n ylimääräinen kokous pidetään 10.10.2023 klo 16.30 yhdistyksen toimistolla, Loukontie 6, Tervajoki. Kokouksessa käsitellään hallituksen täydentäminen henkilövaihdosten takia.

Kyrönmaan pihakirppisten osoitteet 2.-3.9.2023

Kyrönmaan Pihakirppikset on täällä taas! Syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 2.-3.9.2023 on jälleen mahdollisuus lähteä kiertämään asukkaiden ja yhdistysten pitämiä kirppiksiä heidän omilla pihoillaan Isossakyrössä, Laihialla ja Vähässäkyrössä. Löydät kirppisten...