Vastaa Älykkäät yrittäjyyskylät –yhteistyöhankkeen kyselyyn!

YHYRES-kehittämisyhdistys ry on suunnittelemassa uutta Älykkäät kylät -yhteistyöhanketta Kyrönmaan kylien toiminnan kehittämiseksi. Kyselyn avulla haluamme sinulta tietoa kyrönmaalaisten kylien kehittämistarpeista. Lisäksi etsimme hankkeeseen kylätoimijoita, jotka ovat halukkaita sitoutumaan älykkäiden ratkaisujen toimeenpanemiseen.

Hankkeessa kylätoimijoiden tueksi haetaan erilaisia älykkäitä ratkaisuja todettuihin haasteisiin ja korostetaan yrittäjämäistä toimintatapaa. Tarkoituksena on, että kylätoimijat voivat tehdä hankkeen avulla yrittäjämäisesti erilaisia kehitystoimia ja kokeiluja. Lisäksi kylätoimijoiden kumppaneiksi haetaan paikallisia yrittäjiä.

Vastaathan kyselyyn 14.2.2024 mennessä:

https://forms.gle/feWAd2TLeJytV2Y68

*******

Ilmoittaudu Älykkäät kyläaamukahvit –tilaisuuteen!

Maaseutuverkoston järjestämillä vuoden 2024 ensimmäisillä kaksikielisillä aamukahveilla herätellään pohtimaan, mitä Älykkäät kylät voivat tehdä vahvistaakseen omaa pito- ja vetovoimaansa nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa. Voidaanko kylissä luoda uusia mahdollisuuksia nuorille tai ylläpitää siteitä muualle muuttaneisiin – älykkäästi?

Älykkäät kyläaamukahvit -verkkotilaisuus on suunnattu potentiaalisille älykäs kylä -hankkeen hakijoille, kylätoimijoille ja rahoittajille. Tilaisuus on kaksikielinen, eli jokainen voi esittää kysymyksiä itselleen vahvimmalla kielellä. Kysymyksiä ja kommentteja voi esittää myös englanniksi niin halutessaan.

Tervetuloa mukaan torstaina 1.2.2024 kello 9.30–10.30! Ilmoittaudu mukaan aamukahveille:

https://form.eventos.fi/752d684f78313410