Yhyreksen uudet nettisivut on nyt julkaistu!

Käy tutustumassa nettisivuillamme esimerkiksi:

  • Uuden rahoituskauden tukimahdollisuuksiin,
  • Yhyreksen toimintaan ja tapahtumiin,
  • Yhyreksen hallitukseen,
  • Nuoriso-Leader -rahoitukseen ja nuorten toimintaan
  • Kyrönmaan kyliin, ja moneen muuhun! 

Nettisivut on meille tehnyt paikallinen yrittäjä Luova toimisto Mialo.