Pienhankkeiden haku on auki!

Paljon kysytty tuki, kokonaisbudjetiltaan 1000 – 8000 euron hankkeisiin, eli pienhankkeisiin on nyt haettavissa.

Tukea voi käyttää:

Investointihankkeisiin (tuki 65 %), kuten esimerkiksi:
– yhteisten välineiden ja laitteiden ostamiseen
– ilmalämpöpumpun hankintaan kylätalolle
– yhteisten tilojen kunnostamiseen tai pieneen pintaremonttiin

Kehittämishankkeisiin (tuki 75 %), kuten esimerkiksi:
– tapahtuman tai muun tilaisuuden kulujen kattamiseen
– nuoren palkkaamiseksi kesätöihin tekemään kylämarkkinointia
– asiantuntija-avun ostoon erilaisten selvitysten tai kehittämissuunnitelmien tekemiseksi

Omarahoituksen voi kattaa kokonaan talkootyöllä, mikäli se on hankkeen sisällön kannalta mahdollista.

Hakemus täytetään sähköisesti Hyrrä-asiointipalvelussa. Sähköisen haun vuoksi, yhdistyksen nimenkirjoittajien tulee olla ajan tasalla yhdistysrekisterissä. Lisäksi yhdistyksen tulee hakea suomi.fi-tunnukset ja myöntää vastuuhenkilöille tarvittavat valtuudet hankkeen hakuun.

Pienhankkeen maksutapana on tuotosperusteisuus, eli tuki maksetaan kertakorvauksena. Kuten muissakin tuissa, tuki maksetaan aina jälkikäteen eli kustannukset pitää maksaa ensin itse. Kun tuki haetaan maksuun, on osoitettava, että sillä on saatu aikaan se lopputulos, johon tuki on myönnetty (esim. valokuvien tai raportin avulla). Kuitteja tai muita tositteita ei maksua haettaessa tarvitse esittää.

Tukea voivat hakea maaseudulla toimivat yhdistykset, seurat, järjestöt ja muut julkis- tai yksityisoikeudelliset yhteisöt.

Kunta ei voi hakea tätä tukimuotoa.

HUOM! Vaikka hakemus tulee heti Hyrrässä jättämisen jälkeen vireille, hankintoja ei kannata tehdä ennen kuin se on saanut Yhyrekseltä tiedon, että hakemusta on puollettu. Käsittelemme saapuneet pienhankkeet kuukausittain hallitusten kokouksissa. Seuraava jättöpäivä huhtikuun kokousta varten on 15.4. Näet kevään jättöpäivät Yhyreksen nettisivuilta.

Ole aina ennen hakemuksen jättämistä yhteydessä Yhyreksen toimistoon, jotta voimme tarkistaa, että hakemus on täytetty oikein. Apua kannattaa pyytää jo hyvissä ajoin, jotta vältyt turhalta työltä ja asioiden uudelleen tekemiseltä.

Lue lisää pienhankkeesta Ruokaviraston sivuilta: https://www.ruokavirasto.fi/tuet/maaseudun-palvelut-ja-elinkeinojen-kehittaminen/pienhankkeet/